Lansio papur wythnosol newydd yng Ngheredigion

01/04/2016

Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae cwmni cyhoeddi annibynnol yn lansio papur wythnosol lleol newydd heddiw yng Ngheredigion.

Fe fydd papur newydd y Ceredigion Herald yn ymestyn o ardal Aberystwyth yn y gogledd i Aberteifi yn y de ac yn dod allan bob dydd Gwener. Fe fydd y papur yn cystadlu gyda phapurau fel Tivy-side Advertiser a’r Cambrian News.

 

Bydd y Ceredigion Herald yn gwneud print cychwynnol o 10,000 o gopiau, a fydd yn cael eu dosbarthu gan Menzies a Smiths News sy'n 200 o siopau ac archfarchnadoedd ar draws Sir Ceredigion ac ardaloedd cyfagos.

 

Dywedodd Thomas Sinclair, Cyfarwyddwr y cwmni: “Mae byth yn hawdd i gyrraedd mewn Sir newydd a dechrau o’r newydd, ond rydym wedi dangos ei bod yn bosib, a bod gan Yr Herald fformat sy’n effeithiol ac yn llwyddianus. Rydw i’n hollol obeithiol y bydd y papur yn gael ei derbyn yr un mor dda a’r 3 teitl arall yr ydym yn cyhoeddi.”

 

Ychwanegodd: “Rydym yn edrych ymlaen i’r heriau a’r cyfleoedd sy’n dod efo'r papur newydd yma. Rydym yn edrych ymlaen yn sicr i gael y cyfle i weithio â chymuned Ceredigion – Rydym eisiau gwneud gwir wahaniaeth.”

 

Cynnwys Cymraeg

 

Fe fydd rhan fwyaf o’r papur yn Saesneg ond fe fydd tri neu bedwar tudalen yn Gymraeg bob wythnos, gyda llythyron gan darllenwyr, colofnau gan chyfranogwyr ac ysgrifau coffa yn Gymraeg.

 

Dywedodd Cyfarwyddwr Hysbysebu a Gwerthu, Tim Evans, “Rydym yn barod wedi cael ymateb da gan fusnesau yng Ngheredigion. Mae llawer o bobl yn awyddus i weld papur newydd annibynnol yng ngorllewin Cymru – Mae gwagleoedd hysbysebu am y mis cyntaf wedi bron gwerthu allan yn llwyr.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru