Lansio penwythnos crefftau newydd yn Amgueddfa Sain Ffagan

11/06/2019

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fe fydd penwythnos crefftau newydd sbon yn cael ei gynnal yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru dros y penwythnos ble bydd arddangosiadau, dosbarthiadau a gweithgareddau i’r teulu cyfan.

Mae crefftau a chreu wrth galon Sain Ffagan a’r casgliadau. Mae orielau’r Amgueddfa yn llawn o wrthrychau a wnaed â llaw – rhai ohonynt dros 200,000 o flynyddoedd oed.

 

Dewch i weld crefftwyr o fri yn arddangos eu sgiliau, gan gynnwys gof, gwehydd, melinydd a chlocsiwr yr Amgueddfa. Bydd pob math o grefftau i’w gweld, wrth i arbenigwyr arddangos sgiliau traddodiadol fel hollti llechi, creu basgedi a chneifio.

 

Dewch i ddysgu sgil newydd yn ein dosbarthiadau meistr. Mae’r sesiynau dwy awr hyn, dan arweiniad arbenigwr cyfeillgar, yn ffordd wych o roi cynnig ar grefft newydd. Dewiswch o’r canlynol: cerfio pren, croesbwytho, naddu fflint, a llawer mwy.

 

Gall crefftwyr ifanc alw heibio un o’n sesiynau gweithgaredd i’r teulu. Bydd cyfle i wneud potyn, creu coronbleth, a llawer mwy.

 

Dewch i gael eich ysbrydoli gan grefftau traddodiadol yn Gweithdy, cyn rhoi cynnig arni eich hun.

 

Dathlu sgiliau cenedlaethol crefftwyr

 

Dywedodd Bernice Parker, Swyddog Digwyddiadau: “Mae’n bleser lansio penwythnos crefftau cyntaf Sain Ffagan. Ym mis Hydref 2018 agorwyd Gweithdy, oriel bwrpasol sy’n dathlu sgiliau cenedlaethau o grefftwyr. Rydym yn edrych ymlaen at ddod â’r Amgueddfa’n fyw gyda gweithgareddau ac arddangosiadau ar draws y safle. “Rydym yn lansio rhaglen newydd o gyrsiau crefft fel rhan o’r penwythnos, felly bydd cyfle i ymwelwyr sy’n mwynhau’r dosbarthiadau meistr gofrestru ar gwrs i wella eu sgiliau.”

 

Yn Hydref 2018, cwblhaodd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru y project ailddatblygu mwyaf yn ei hanes. Gwireddwyd hyn diolch i nawdd Cronfa Dreftadaeth y Loteri (HLF), Llywodraeth Cymru a chefnogwyr eraill. Yn 2012 derbyniodd Sain Ffagan y grant mwyaf erioed i’r HLF ei rhoi yng Nghymru er mwyn adrodd hanes bywyd yng Nghymru dros 200,000 o flynyddoedd a mwy.