Lansio rhith-daith fythgofiadwy yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Bydd cyfle i ymwelwyr ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd brofi antur anhygoel ar ffurf profiad realiti rhithwir newydd sbon, Antur: Y Ddaear.

Bydd ymwelwyr yn mynd ar antur trwy amser a gofod mewn profiad newydd parhaol, sy’n arbennig i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

 

Rhaid i anturiaethwyr fod yn 10 oed neu’n hŷn i gymryd rhan – ond mae’r profiad hefyd yn addas i oedolion.

 

Ar ôl prynu tocyn wrth brif ddesg yr Amgueddfa, bydd angen i anturiaethwyr ddod o hyd i’r llong ofod, sydd trwy’r drysau mawr i gyfeiriad oriel Esblygiad Cymru. Bydd y profiad yn digwydd yn y llong ofod trwy'r penwisg VR. 

Mae’r profiad yn addas i ddefnyddwyr cadair olwyn.

 

Profiad heb ei debyg

 

Ar y daith hon byddwch yn gweld sut le oedd Cymru filiynau o flynyddoedd yn ôl – o’r moroedd cynnes lle mae Sir Benfro heddiw, i oerfel Powys yn Oes yr Iâ.

 

Fe fydd cyfle i weld trychfilod enfawr, deinosoriaid, mamoth blewog hyd yn oed, gyda'r antur ar gael yn Gymraeg neu’n Saesneg – rhowch wybod i aelod o staff beth yw eich dewis iaith wrth ddechrau’r antur
Mae’r antur yn parhau yn yr Amgueddfa

 

Wrth fynd mewn i arddangosfa Esblygiad Cymru yr Amgueddfa, bydd cael cipolwg o'r arteffactau sy’n rhan o’r profiad VR

 

Cafodd Antur: Y Ddaear ei chreu ar gyfer Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd gan y cwmni technoleg o’r Bont-faen, Jam Creative.

 

Mae mynediad am ddim i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, ond codir tâl bychan am Antur: Y Ddaear. Bydd angen i anturiaethwyr lofnodi ffurflen ymwadiad a’i dychwelyd i’r brif ddesg.