Lansio taflen i helpu addysg Gymraeg

27/06/2017

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae cronfa Glyndwr wedi lansio taflen newydd sy’n dangos y cyfleoedd sydd ganddynt i gefnogi datblygiad addysg Gymraeg.

Ers 2011, mae’r Gronfa wedi cefnogi 80 o brosiectau gwahanol ledled Cymru ac wedi cyfrannu dros £28,000 atynt. Mae llawer o gylchoedd Meithrin a Ti a Fi, ysgolion a Mentrau Iaith eisoes wedi manteisio ar gymorth y Gronfa. 

 

Yn ol y Gronfa, mae’r prosiectau hyn wedi helpu i gynyddu’r niferoedd sy’n derbyn addysg Gymraeg trwy ei farchnata yn fwy effeithiol trwy gyfrwng Apiau a thaflenni ac wedi sicrhau gwell adnoddau fel y gellir addysgu yn fwy effeithiol.

 

Helpu addysg Gymraeg

 

Dywedodd Catrin Stevens, Cadeirydd Cronfa Glyndŵr:“ Ers ei sefydlu yn 1963 mae Cronfa Glyndŵr wedi bod yn helpu addysg Gymraeg ond rydym eisiau lledaenu ein neges yn ehangach a dyma pam y cynhyrchwyd ein taflen newydd. Gwahoddwn fwy o geisiadau am arian a nawdd. Ac i gyflawni’r galw mae angen rhagor o gyfranwyr hael i’n Cronfa. Mae’n ffordd wych o helpu addysg Gymraeg – mae cyfraniad bach gan y Gronfa i brosiectau addysg Gymraeg yn gallu gwneud gwahaniaeth rhwng llwyddo neu fethu. Rydym yn falch o allu gweithio mewn partneriaeth â’r Mudiad Meithrin, Rhieni dros Addysg Gymraeg a’r Mentrau Iaith i’w helpu i hyrwyddo addysg Gymraeg ledled Cymru. Gyda’n gilydd gallwn ‘wneud gwahaniaeth’.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru