Lansio ymgynghoriad ar ddyfodol Yr Wyddfa

15/06/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Mae Partneriaeth yr Wyddfa heddiw yn lansio ymgynghoriad ar y ffordd ymlaen i fynydd uchaf Cymru.

Yr Wyddfa yw mynydd mwyaf poblogaidd gwledydd Prydain gyda channoedd o filoedd yn dringo'r copa bob blwyddynac mae'r dasg o reoli'r tirwedd a gwarchod y bywyd gwyllt a sicrhau fod pobl yn cael mynediad i'r mynydd yn her barhaus i'r Bartneriaeth. 

 

Mae Cynllun Partneriaeth Wyddfa nodi sut y bydd aelodau'r Bartneriaeth yn cyflawni eu gwaith yn ardal yr Wyddfa mewn ffordd gydlynol. Mae'n tynnu sylw at yr hyn a gyflawnwyd gan y Bartneriaeth hyd yn hyn, yn rhoi gwybod i bobl am yr hyn y mae'r Bartneriaeth yn ceisio ei gyflawni a bydd yn cael ei ddefnyddio i fynd ar drywydd mwy o fuddsoddiad yn yr ardal er mwyn cyflawni gweledigaeth y Bartneriaeth.

 

Helen Pye, Rheolwr Partneriaethau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, sy’n esbonio ymhellach,"Mae safbwyntiau a syniadau pobl yn hynod o bwysig i ni a dyna pam ein bod yn darparu'r cyfle hwn i bobl a mudiadau roi eu adborth ar y Cynllun drafft. Mae sicrhau mewnbwn gan eraill mor bwysig i ni fedru cynhyrchu’r Cynllun gorau posib ar gyfer yr ardal, a bydd y cynllun yn sgil hyn yn esblygu ac yn cael ei addasu fel y bo'n briodol. "

 

Ymgynghoriad ar lein

 

Bydd ymgynghoriad ar-lein yn dechrau heddiw ar y wefan ac yn parhau tan Orffennaf 7fed. Mae sesiwn galw heibio hefyd wedi cael ei drefnu ar gyfer y 4ydd o  Orffennaf rhwng 2:00 a 7.30yh yn y Mynydd Gwefru, Llanberis.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru