Lansio ymgyrch codi arian i Ganolfan Tŷ Newydd

23/04/2015

Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Canolfan Ty Newydd

Cafodd ymgyrch heddiw ei lansio gan Llenyddiaeth Cymru sy’n gofyn i bobl roi rhodd ariannol o £25 i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd ger Llanystumdwy, sy’n dathlu 25 mlynedd eleni. 

 

Agorodd Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, Llanystumdwy, ei drysau yn Ebrill 1990, i groesawu mynychwyr ei chwrs barddoniaeth cyntaf. Ers y cwrs hollbwysig hwnnw dan ofal y beirdd Gillian Clarke a Robert Minhinnick, mae cannoedd o oedolion a phobl ifainc wedi ymweld â Thŷ Newydd bob blwyddyn i gymryd rhan mewn cyrsiau ac encilion ysgrifennu creadigol preswyl. 

 

Mae Llenyddiaeth Cymru yn nodi’r garreg filltir bwysig hon yn hanes diweddar Tŷ Newydd gyda ymgyrch codi arian newydd £25/25. Bydd y ganolfan ysgrifennu genedlaethol hefyd yn cynnal  gweithgareddau ar-lein a digwyddiadau trwy gydol 2015.

 

Mae Tŷ Newydd yn golygu sawl peth gwahanol i amrywiaeth o bobl; i rai mae wedi chwarae rhan allweddol yn eu gyrfa ysgrifennu gan ddarparu hyder neu ysbrydoliaeth iddynt greu gyrfa lwyddiannus yn y byd llenyddol ac i eraill mae’n gartre oddi-cartref ac yn lloches rhag prysurdeb bywyd beunyddiol – encil creadigol arbennig i ddychwelydd iddo dro ar ôl tro.  

 

Arian

 

Y mae Llenyddiaeth Cymru yn bwriadu defnyddio’r arian i helpu tuag at gynnal gweithgareddau addysgol ac allgyrsiol ar gyfer ysgolion a grwpiau ieuenctid, ynghyd a chynnig ysgoloriaethau i bobl o bob oed, gallu a chefndir i fynychu cyrsiau yn Nhŷ Newydd. Bydd yr arian hefyd yn mynd at waith estyn allan i’r gymuned leol ac i gyfrannu at waith cadwraeth i amddiffyn dyfodol yr adeilad rhestredig Gradd II* hanesyddol a diwylliannol hollbwysig hwn.

 

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: “Y bobl sy’n creu Tŷ Newydd; yr awduron, darllenwyr, tiwtoriaid a’r grwpiau o ddisgyblion sydd wedi ymweld â ni dros y 25 mlynedd ddiwethaf. Bydd eich cefnogaeth yn ein helpu i ddiogelu dyfodol y lleoliad hynod hwn a pharhau i alluogi pobl o bob oed a gallu i elwa o’r profiad unigryw o ymweld â chartref llenyddiaeth yng Nghymru.”

 

Gallwch roi rhodd ar-lein trwy ein tudalen Just Giving neu ewch i'r wefan am fanylion llawn ar sut i roi rhodd i’r ymgyrch £25/25. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net