Lansio ymgyrch yn gwrthwynebu toriadau i'r celfyddydau yng Ngwynedd

05/02/2016

Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrch wedi’i lansio dan arweiniad artistiaid a chwmnïau yng Ngwynedd i bwysleisio pwysigrwydd y celfyddydau yn yr ardal.

Mae’r rhwydwaith #SgrechGwynedd yn gwrthwynebu posibiliadau o dorri cyllideb y celfyddydau yng Ngwynedd a fyddai’n effeithio ar brosiectau celf, canolfannau megis Neuadd Dwyfor a chwmnïau cynhyrchu ar draws y sir.

 

Yn ôl llefarydd ar ran yr ymgyrch:“Mae’n holl bwysig ein bod ni fel sefydliadau celfyddydol a’r cyhoedd yn deallt pa mor dyngedfenol ydy’r sefyllfa yma. Yn amlwg mae unrhyw doriadau am gael effaith uniongyrchol ar atistiaid/cwmnïau o ran gweithgareddau a swyddi.”

 

Mae’r grŵp yn nodi 4 pwynt o ran pwysigrwydd y sector yng Ngwynedd gan fynnu fod celfyddydau'n dod â phobl o bob oed at ei gilydd gan gyrraedd pawb. Yn ol y grwp, mae gweithgareddau celfyddydol hygyrch ar lawr gwlad yn cael effaith uniongyrchol ar ansawdd bywydau pobl. Maent yn credu fod y celfyddydau'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'n cymunedau. Mae'r celfyddydau'n cyfrannu'n helaeth at economi'r sir drwy gynnig cyflogaeth a chynhyrchu incwm.

 

Ffeithiau

 

Ychwanegodd y llefarydd, “Mae’r sector gelfyddydol yma yng Ngwynedd yn cyflawni llawer iawn am ychydig iawn o arian. Mae’r ffeithiau yn profi hynny, cefnogwyd dros 2,370 gweithgaredd er enghraifft gan 12 cwmni yn unig yn ystod 2014-15 gyda diolch i grant strategol cyngor Gwynedd. Fe wnaeth y gweithgareddau yma ddenu dros 403,000 i fwynhau’r arddangosfeydd/digwyddiadau amrywiol. Yn yr un cyfnod, fe wnaeth buddsoddiad o £169,700 grant strategol greu buddsoddiad/incwm pellach o dros £4m sydd yn profi gwerth am arian y celfyddydau Mae’r buddsoddiad yn y celfyddydau yn cyfateb i tua £1.39 y person pob blwyddyn.”

 

“Mae gan bob un unigolyn yng Ngwynedd yr hawl i ddiwylliant. Dyma neges syml ymgyrch #SgrechGwynedd.” Meddai’r llefarydd i gloi."

 

Bydd y cyfarfod agored yn cael ei chynnal yn theatr Galeri nos Lun yma rhwng 6yh – 8yh. Gellir canfod y ddeiseb yma.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru