Lansio'r maes chwarae digidol cyntaf yng Nghymru

19/02/2018

Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae’r maes chwarae digidol cyntaf ar fin cael ei lansio'r mis yma yng Ngwynedd.

Gan ddefnyddio'r dechnoleg LoRaWAN diweddaraf, bydd y prosiect hwn yn rhoi mwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r Rhyngrwyd Pethau mewn ardaloedd lle nad oedd hyn yn ymarferol o'r blaen oherwydd cyflymder band eang araf.

 

Y Rhyngrwyd Pethau yn syml yw dyfeisiau yn cysylltu gyda'i gilydd dros y rhyngrwyd, gan eu galluogi i siarad â ni, gyda rhaglenni, a chyda'i gilydd. LoRaWAN yw'r dechnoleg a ddefnyddir ar gyfer y rhwydwaith ac mae'n caniatáu i bethau siarad â'r rhyngrwyd heb 3G neu WiFi.

 

Gallai'r dechnoleg hon fod yn ddefnyddiol iawn yn y byd amaethyddol, gyda photensial i ddatblygu ffyrdd newydd o fonitro'r amgylchedd, CCTV neu gadw llygad ar symudiad anifeiliaid.

 

Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn gweithio mewn partneriaeth â Choleg Fferm Glynllifon a menter Gwynedd Ddigidol Cyngor Gwynedd i dreialu'r dechnoleg newydd hon a gweld beth yw'r manteision ar gyfer ffermwyr.

 

Esboniodd Rhodri Owen, Rheolwr y Fferm yng Ngholeg Fferm Glynllifon "Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd o helpu ffermwyr. I wneud hynny mae arnom angen eu mewnbwn, felly gyda'n gilydd, gallwn ddod o hyd i atebion gyda chymorth y dechnoleg ddiweddaraf hon."

 

Ar Chwefror 26ain bydd gweithdy yng Ngholeg Glynllifon sy'n addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu am botensial LoRaWAN / Rhyngrwyd Pethau. Byddwn yn dangos enghreifftiau go iawn o'r dechnoleg yn gweithio ar y fferm ac yn dangos sut y gall helpu eich busnes. Nid oes angen i chi fod yn ‘whizz’ technegol nac yn dod ag unrhyw beth gyda chi heblaw eich dychymyg a chwilfrydedd.

 

Dros y misoedd nesaf bydd Coleg Glynllifon yn profi gwahanol ffyrdd o ddefnyddio'r dechnoleg newydd hon ar y fferm. Yna gellir rhannu'r wybodaeth hon gyda'r diwydiant ar draws Gwynedd, i sicrhau bod ffermwyr eraill yn manteisio i'r eithaf ar y dechnoleg sydd ar gael.

 

Dealltwriaeth ddyfnach

 

Bydd gweithdy arall yng Ngholeg Glynllifon y diwrnod canlynol sydd wedi'i fwriadu ar gyfer pobl sydd am gael dealltwriaeth ddyfnach o sut mae synwyryddion wedi'u llunio i anfon data i'r rhyngrwyd neu i ap ar eich ffôn symudol. Bydd angen i chi ddod â laptop gyda chi, a byddwn yn cyflenwi synwyryddion syml i chi eu ffurfweddu / eu rhaglennu a'u cadw. Nid oes angen unrhyw brofiad rhaglennu arnoch i ymuno â'r gweithdy hwn, ond os ydych chi erioed wedi chwarae gydag Arduino neu Raspberry Pi byddwch chi'n gallu symud ymlaen i ymarferion mwy cymhleth.

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet dros Ddatblygu’r Economi: "Bydd y gweithdai hyn yn gyfle gwych i ffermwyr ac unrhyw un sydd â diddordeb yn Rhyngrwyd Pethau / LoRaWan i ddysgu mwy am eu potensial. Mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd, a bydd y manteision yn rhyfeddol i fusnesau Gwynedd. "