Leanne Wood yn gofyn i bobl Cymru "edrych eto ar Blaid Cymru"

23/10/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood yn ei haraith i gynhadledd flynyddol Plaid Cymru wedi dweud fod ei phlaid wedi gwrando ar bobl Cymru ac yn barod i weithredu ar flaenoriaethau pobl os yw'n ennill etholiadau'r Cynulliad fis mai nesaf.

 

Yn ystod ei haraith flynyddol i'r gynhadledd yn Aberystwyth, dywedodd Leanne Wood fod gan ei phlaid lawer mwy o ddiddordeb mewn pobl na phrosesau, gyda chynlluniau i achub y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, i godi safonau yng Nghymru ac wneud Cymru'n leoliad deniadol i fusnesau.

 

Wrth siarad heddiw, dywedodd Leanne Wood, "Mae hi'n bryd i Gymru gael llywodraeth sy'n deilwng o'i henw. Llywodraeth na fydd yn honni fod ganddi'r ateb i bopeth drwy'r amser, ond fydd gyda o leia'r egni a'r weledigaeth i ddarparu datrysiadau." 

 

Roedd Nicola Sturgeon o Blaid yr SNP yn yr Alban hefyd wedi annerch y gynhadledd, gyda Phrif Weinidog yr Alban yn mynnu fod Plaid Cymru yn gallu efelychu llwyddiannau ei phlaid. Fe wnaeth y ddwy arweinydd rannu llwyfan o flaen neuadd orlawn.  

 

Fe ofynnodd Leanne Wood ar bobl Cymru i edrych eto ar Blaid Cymru, meddai "Rwy'n gofyn i bobl ym mhob cwr o'r wlad: edrychwch eto ar Blaid Cymru. Gwyddom eich bod eisiau plaid a fydd yn arwain ar y materion hynny sydd fwyaf o bwys i chi. Eich ysbyty, eich ysgol, eich gweithle, eich cymuned.Mae gan Blaid Cymru lawer mwy o ddiddordeb mewn pobl na phrosesau."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru