Lidl: 'Dim hawl' i siarad Cymraeg

07/11/2014

Categori: Iaith, Newyddion

Mae gweithwyr Lidl yn cael eu hatal rhag siarad unrhyw iaith heblaw'r Saesneg yn eu siopau ym Mhrydain.

Daeth y newyddion yma yn dilyn digwyddiad yn Yr Alban lle cafodd gweithwyr eu gwahardd rhag siarad Pwyleg gyda'i gilydd.

Fe gafon nhw wybod pe na baen nhw'n siarad yn Saesneg, y bydden nhw'n wynebu cael eu diswyddo.

Roedden nhw'n siarad Pwyleg yn ystod eu hamser paned yn y siop yn Kirkcaldy yn Yr Alban.

Cysylltodd BBC Cymru Fyw â Lidl UK i gael gwybod mwy am eu polisi iaith yma yng Nghymru.

Saesneg yn unig

Yn ôl llefarydd ar ran cwmni Lidl UK, polisi'r cwmni ydy bod y gweithwyr yn siarad yn Saesneg efo'i cwsmeriaid bob amser, waeth beth fo'u hiaith frodorol.

Golyga hyn felly nad oes gan weithwyr y siop hawl i siarad â'i gilydd, na chwaith y cwsmeriaid, yn Gymraeg yn eu siopau yng Nghymru.

Ychwanegodd y llefarydd bod y polisi yma yn sefyll "er budd yr holl gwsmeriaid yn ogystal â'r staff er mwyn sicrhau awyrgylch lle bod pawb yn teimlo'n gynwysiedig."

"Gall gweithwyr Lidl droi at famiaith y cwsmer, dim ond os nad ydy'r cwsmer yn medru siarad Saesneg."

Fe fydd Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg yn ymateb maes o law.

Mae BBC Cymru Fyw wedi gofyn i'r Prif Weinidog Carwyn Jones - sydd â chyfrifoldeb dros yr Iaith Gymraeg - i ymateb.

Dywedodd Jamie Bevan, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith: "Mae'r polisi hwn yn warthus. Mae ein swyddogion heddiw wedi cysylltu â swyddfa Comisiynydd y Gymraeg gan ofyn iddi gyhoeddi y bydd ymchwiliad i mewn i'r cwmni yn syth.

"Ers i Fesur y Gymraeg basio 4 mlynedd yn ôl mae wedi bod yn anghyfreithlon i atal staff rhag siarad Cymraeg gyda chwsmeriaid sy'n dymuno siarad Cymraeg."

Ffynnonell: Gwefan BBC Cymru Fyw     Dyddiad Cyhoeddi: 07/11/2014

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net