Cymorth gyda chyflenwyr dŵr

21/01/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Osgoi mynd i ddyled gyda chyflenwyr dŵr

Gall cartrefi ledled Cymru edrych ymlaen at filiau dŵr mwy fforddiadwy yn y dyfodol, diolch i reoliadau Llywodraeth Cymru a ddaeth i rym y mis hwn.

 

Mae Rheoliadau y Diwydiant Dŵr 2014 yn cadarnhau ymrwymiad Llywodraeth Cymru i leihau nifer y bobl sy'n mynd i ddyled gyda'u cyflenwr dŵr, a bydd yn ei dro yn helpu i'w wneud yn fwy fforddiadwy i bawb.

 

Meddai'r Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, “Credir bod y gost o geisio adfer biliau sydd heb eu talu yn ychwanegu rhwng £15 a £20 ar gyfartaledd at fil y cwsmer.  Nid yw hyn yn iawn, ac mae ein Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi yn ei wneud yn glir bod cyflwyno system decach a symlach i adfer biliau sydd heb eu casglu yn un o'n blaenoriaethau ar gyfer y sector."

 

Bydd perchnogion yn elwa o'r dull newydd, yn ôl y Gweinidog,  “Bydd meddiannwyr yn elwa o'r dull newydd, gan y byddant yn dod yn ymwybodol unrhyw gostau yn gynt, gan eu helpu i gyllidebu yn unol â hynny a sicrhau eu bod yn derbyn gwybodaeth am gymorth i dalu eu biliau, fel tariffau cymdeithasol, cronfeydd cymorth neu gynlluniau talu."

 

Ychwanegodd, “Bydd hyn, yn ei dro, yn golygu gostyngiad yn nifer y bobl sy'n mynd i ddyled gyda'u cyflenwr dŵr yng Nghymru, ac yn darparu system symlach i gwmnïau adfer biliau sydd heb eu talu, torri costau a'i gwneud yn fwy fforddiadwy i bawb yn y broses."  

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net