Llety ‘Glampio’ Newydd i Eisteddfod Meifod 2015

25/11/2014

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Ydych chi’n edrych am lety ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Meifod 2015? Mae gan Y Gorau o Gymru yr union ateb i chi. Dyma eich cyfle chi i aros yng ngwersyll ‘glampio’ cyntaf yr Eisteddfod.

 

Gyda llety yn brin yn ardal yr Eisteddfod a’r rhan fwyaf o lefydd eisoes yn llawn, penderfynwyd creu maes pebyll newydd gyda’r cyfle i logi pabell foethus am yr wythnos.

 

Bydd Gwersyll Y Gorau o Gymru wedi ei leoli drws nesaf i’r maes ac yn gyfle i aros yn yr Eisteddfod mewn llety unigryw.

 

Mae'r pebyll moethus yn cysgu hyd at 4 person ac yn dod gyda dodrefn meddal sy’n cynnwys gwlâu aero, byrddau tlws, golau amgylchol a charped cyfforddus.

 

Yn ogystal â hyn fydd yn gyfleusterau coginio ar y safle, cawodydd moethus a thoiledau.

 

Y Gorau o Gymru - Eisteddfod Glampio

 

Dywedodd Llion Pughe, perchennog Y Gorau o Gymru ‘Fel cwmni lleol, roedden ni’n ymwybodol fod llety yn ardal Meifod yn brin, gyda’r rhan fwyaf wedi eu llenwi 2 flynedd ymlaen llaw! Felly ryden ni wedi trefnu llety ychwanegol sy’n cynnig opsiwn hynod o braf a chyfleus i bobl. Gyda’n pebyll moethus bydd popeth wedi ei godi a’i ddodrefnu ar eich cyfer sy’n golygu y gallwch chi ganolbwyntio ar ymlacio a mwynhau’.

 

Felly gwnewch eich Eisteddfod Genedlaethol nesaf yn brofiad bythgofiadwy gyda'r cyfleusterau 'glampio' cyntaf erioed yn yr Eisteddfod. 

 

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich llety chi yma i neu ffoniwch 01650 51110 (Cofiwch son am Lleol.cymru wrth ymateb).

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net