Llongyfarchiadau i’r rhai sydd wedi eu henwebu ar gyfer Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaeth

23/05/2013

Categori: Addysg

Llongyfarchiadau i’r rhai sydd wedi eu henwebu ar gyfer Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, i gychwyn yn Medi 2013.

 

Mae’r ysgoloriaeth yn werth £3,000 ac ar gael i fyfyrwyr sy’n astudio o leiaf dwy rhan o dair o’u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg ar draws prifysgolion Cymru.

 

Abbie Bolitho - Ysgol Uwchradd Afon Taf 

Lowri Ceiriog - Ysgol Syr Hugh Owen

Ceiri Wyn Coker - Coleg Meirion-Dwyfor 

Rebecca Lilian Creamer - Ysgol Bro Pedr 

Rhun Wmffre Dafydd - Ysgol Gyfun Bro Morgannwg

Llywelyn Ifan Davies - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

Mared Fflur Davies - Coleg Sir Gâr

Anest Fflur Edward - Ysgol Tryfan

Elin Sioned Edwards - Ysgol Uwchradd Caereinion

Rhys Owain Edward - Ysgol Gyfun Llangefni

Hedydd Fflur Elia - Ysgol Dyffryn Teifi

Llio Emyr - Ysgol Brynrefail

James William Eul - Coleg Gwent

Angharad Siân Evans - Coleg Sir Gâr

Ashley Rhys Evans - Ysgol Gyfun Gŵyr 

David Glyn Evans - Ysgol Dyffryn Conwy

Mared Esyllt Evans - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

Catrin-Mai Griffiths - Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

Mari Elen Griffiths - Ysgol Tryfan

Kate Rhiannon Harwood - Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Elen Gwenllian Hughes - Coleg Menai

Sioned Llewelyn Hughes - Ysgol Gyfun Llangefni

Guto Rhys Huws - Ysgol Syr Hugh Owen

Elen Haf Jones - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

Elin Fflur Jones - Coleg Meirion-Dwyfor

Elin Mai Jones - Coleg Llandrillo Cymru 

Iwan Wyn Jones - Ysgol Dyffryn Nantlle

Bethany Margaret Lewis - Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Gwyndaf Aled Lewis - Ysgol y Preseli

Cari Lloyd - Ysgol Uwchradd Bodedern

Owain Talfryn Morris - Ysgol Gyfun Ystalyfera

Hannah Myfanwy Nicholas Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

Catrin Heledd Owen - Ysgol Brynrefail

Llio Elenid Owen - Ysgol Dyffryn Nantlle 

Meinir Angharad Owe - Coleg Meirion-Dwyfor

Anna Catrin Powys - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Catrin Angharad Rees - Ysgol Gyfun Maes Yr Yrfa

Catrin Elin Roberts - Ysgol Dyffryn Ogwen

Tomos Gerallt Roberts - Ysgol y Berwyn

Rhian Angharad Sanson - Coleg Meirion-Dwyfor

Aled Llŷr Sims - Ysgol y Strade

Aled Vaughan Thomas - Ysgol Tryfan

Amy Sarah Thomas - Ysgol Gyfun Gŵyr

Lydia Naomi Treharne - Ysgol y Strade

Gwilym Harri Tudur - Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

Marged Elen William - Ysgol Tryfan 

Alys Gwenllian Williams - Ysgol Gyfun Llangefni

Alyssa Williams - Ysgol Dyffryn Aman

Ffion Rebecca Williams - Ysgol y Creuddyn

Gwawr Williams - Ysgol Gyfun Llangefni

Hanna Gwyn Lloyd Williams - Ysgol Dyffryn Conwy Mared

Elin Williams - Coleg Meirion-Dwyfor


Bydd y manylion ymgeisio ar gyfer 2014 ar gael ar wefan y Coleg yn mis Medi www.colegcymraeg.ac.uk

 

Coleg Cymraeg Cenedlaethol - Mynnwch ddysg yn eich iaith