Llwybr beicio mynydd newydd ar fin agor yn y Canolbarth

11/10/2019

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn dathlu agor llwybr newydd yng Nghanolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian, ger Aberystwyth, gyda diwrnod o weithgareddau ar ddydd Sadwrn, 19 Hydref.

Llwybr Melindwr yw llwybr beicio mynydd gradd glas cyntaf CNC yng Nghanolbarth Cymru.Mae’n llwybr lefel canolradd pum cilomedr sy’n addas ar gyfer pobl sydd â phrofiad blaenorol o feicio mynydd.Mae’r llwybr yn cynnwys dwy ddolen sy’n caniatáu i feicwyr amrywio’r hyd, ac mae’n cynnig dilyniant o ddisgyniadau ac ysgafellau.

 

Dywedodd Sarah Parry, Rheolwr Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian, Cyfoeth Naturiol Cymru: “Rydym yn falch o gael gofalu am safle mor arbennig lle gall pobl wneud gweithgareddau egnïol, cadw’n iach a mwynhau’r awyr agored.

 

“Mae’r llwybr newydd glas hwn yn garreg filltir ardderchog cyn mynd i’r afael â rhai o’r llwybrau ehangach a mwy heriol sydd gennym yma.

 

“Mae hwn yn ychwanegiad rhagorol i’r cyfleusterau yr ydym yn eu cynnig yn y lleoliad ysblennydd hwn. Rydym yn gobeithio y bydd yn denu beicwyr newydd i’r ardal ac yn cefnogi’r economi leol.”

 

Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Rwy’n falch iawn ein bod wedi gallu cefnogi datblygiad y llwybr newydd hwn ym Mwlch Nant yr Arian – dyma ffordd ragorol i bobl gael blas ar feicio mynydd a chadw’n heini gan gael y budd mwyaf o dirweddau Cymru.”

 

Meddai Sarah: “Mae Bwlch Nant yr Arian yn lle ardderchog i feicio mynydd, ond mae hefyd yn lle gwych i bobl ddod i gerdded, rhedeg, cyfeiriannu a marchogaeth.”

 

Diwrnod agored

 

“Bydd ein diwrnod agored yn dathlu’r amrywiaeth o weithgareddau y mae pobl yn eu mwynhau yma, a bydd clybiau chwaraeon lleol ar y safle i siarad ag unrhyw un sy’n awyddus i ymuno.

 

“Bydd hwyl i bobl o bob oedran hefyd gyda pherfformiadau gan byped anferth Theatr Byd Bychan, y Fonesig Augusta, yr archwiliwr a’r fforiwr Edwardaidd.”

Bydd pobl sy’n dod i’r diwrnod agored yn gallu gweld gwelliannau eraill hefyd ym Mwlch Nant yr Arian, fel decin newydd y ganolfan ymwelwyr, corlan geffylau, a chuddfan adar ychwanegol.

 

Darganfyddwch fwy am y diwrnod agored, sy’n agor am 11 o’r gloch y bore, a llwybr newydd Melindwr drwy ddilyn tudalen Facebook Bwlch Nant yr Arian, neu drwy ymweld â www.cyfoethnaturiol.cymru/melindwr