Llwyddiant deiseb ‘Nid yw Cymru ar werth’

12/11/2020

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae dros 5,000 o bobl wedi arwyddo deiseb Cymdeithas yr Iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi grymoedd i awdurdodau lleol reoli’r farchnad dai yn sgîl yr argfwng ail gartrefi bresennol, sy’n golygu y bydd rhaid i’r Senedd gynnal dadl ar y ddeiseb.

Bydd rali aml-safle - yn Llanberis, Caerfyrddin ac Aberaeron - yn cymryd lle wythnos i ddydd Sadwrn yma i gyd-fynd â’r ddeiseb. Ymhlith y siaradwyr fydd y darpar ymgeisydd Seneddol dros Ddwyfor-Meirionydd Mabon ap Gwynfor, yr aelod cabinet yn Sir Gâr â chyfrifoldeb dros Faterion Gwledig, Cefin Campbell, a’r ymgyrchydd ifanc Mirain Iwerydd.

 

Dywedodd Ffred Ffransis, llefarydd ar ran ymgyrch ‘Nid yw Cymru ar werth’ Cymdeithas yr Iaith: “Mae dros 5,000 o bobl bellach wedi arwyddo’n deiseb ar wefan y Senedd, sy’n golygu y bydd nawr angen i’r Senedd drafod ein galwadau. Mae’r ffaith fod y ddeiseb mor llwyddiannus yn amlygu’r teimladau cryfion sydd yn ein cymunedau ynghylch y mater hwn ac yn profi bodolaeth yr argyfwng ail gartrefi - argyfwng sydd â chanlyniadau ieithyddol ac economaidd gwbl ddinistriol. Dylai Llywodraeth Cymru wrando ar y neges yma a gweithredu i sicrhau dyfodol ein cymunedau.

 

“Fe gynhelir ein rali aml-safle mewn tri lleoliad wahanol yng Nghymru, gan fod y broblem bresennol yn un gwirioneddol genedlaethol. Bydd yn gyfle gwych i anfon neges i’r Llywodraeth ein bod wedi cael llond bol o’u diffyg gweithredu ac ein bod yn mynnu newid.”

 

Problem yn y farchnad dai

 

Ychwanegodd cadeirydd Cymdeithas yr Iaith, Mabli Siriol: "Mae anhwaster pobl ifanc i gael cartrefi yn eu cymunedau yn arwydd o broblem yn y farchnad dai ledled Cymru. Mae pobl yn methu fforddio prynu tai ar y farchnad yn lleol, mae tenantiaid yn wynebu costau uchel ac amodau gwael ac mae datblygiadau tai newydd yn gwasanaethu elw datblygwyr yn lle anghenion pobl leol. 

 

"Y broblem sylfaenol yw mai'r farchnad agored sy'n rheoli. Mae angen rheolaeth gymunedol ar y farchnad dai i sicrhau cartrefi i bobl. Rhaid i’r Llywodraeth roi pecyn brys o rymoedd i Awdurdodau Lleol i reoli'r farchnad dai, ac mae rhai i’r pleidiau gwleidyddol ymrwymo at Ddeddf Eiddo yn y Senedd nesaf i fynd at wraidd y broblem."

 

“Ond tra bo Llywodraeth Cymru’n gweithredu oddi fewn fframwaith bolisi sy’n blaenoriaethu elw i rai dros gartref i bawb, ni ellir datrys yr argyfwng hwn. Mae angen i wleidyddion wneud y peth iawn a phenderfynu am unwaith i flaenoriaethu cymunedau, nid cyfalafiaeth.” 

 

Fe ellir gweld y ddeiseb a fydd yn cael ei drafod y Senedd yma