Llyfr coginio gan arbenigwyr gwin o Ddolgellau yn ennill gwobr Ffrengig

11/01/2017

Categori: Bwyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae llyfr coginio Cymreig gan ddau entrepreneur o Ddolgellau wedi ennill gwobr llyfr coginio Ffrengig mawreddog.

Cyhoeddwyd mai Rarebit and Rioja: Recipes and wine tales from Wales gan Dylan and Llinos Rowlands o Gwin Dylanwad Wine, Dolgellau, oedd enillydd Prydeinig yn ei gategori, Bwyd a Gwin Gorau yng ngwobrau 2017 Gourmand. Mae'r llyfr bwyd a gwin Cymreig yn deillio o brofiad 30 mlynedd y ddau yn y diwydiant.

 

Sefydlwyd Gwobrau Gourmand yn 1995 gan Edouard Cointreau. Bob blwyddyn, maent yn anrhydeddu y llyfrau bwyd a gwin gorau. Mae llyfrau o dros ddau gant o wledydd yn cymryd rhan yn y gwobrau hyn - yr unig gystadleuaeth rhyngwladol y sector.

 

Dyma’r llwyddiant diweddaraf yn ngyrfa Dylan a Llinos Rowlands yn y diwydiant bwyd a gwin yn dilyn canmoliaethau difai gan nifer o enwogion yn y byd gwin – megis yr arbenigwr Hugh Johnson a Nevill Bletch.

 

 

Cyflwynydd rheolaidd ar S4C

 

Mae Dylan yn gyflwynydd rheolaidd ar raglen gylchgrawn S4C, Prynhawn Da fel eu harbenigydd gwin, ac mae Llinos yn ysgrifennu erthyglau ar fwyd a gwin yn aml. Mae Gwin Dylanwad Wine yn boblogaidd am gynnal nosweithiau blasu gwin yn eu bwyty ble gall gwsmeriaid flasu’r amrywiaeth eang o winoedd mae Dylan wedi eu darganfod wrth deithio o amgylch Ewrop heb son am y gwin a ddaw o winllannoedd yng Nghymru.

 

Bydd seremoni Gwobrau Gourmand Awards yn cael ei gynnal yn Yantai, China eleni yn ystod yr 27 a’r 28 o Fai ble bydd Dylan a Llinos yn cystadlu yn erbyn yr enillwyr o wledydd eraill er mwyn cipio’r wobr, the Best in the World.

 

Dywedodd Dylan, ‘Mae ennill y categori drwy Brydain yn y wobr fawreddog hon yn gyffrous iawn ac mae'r adborth rydym wedi ei gael am y llyfr wedi bod mor gadarnhaol’

 

Ychwanegodd, "Rydym eisoes yn ymweld â chynhyrchwyr yn Bordeauz a Rioja ym mis Chwefror a Mawrth felly efallai na chawn gyfle i ymweld a Tsieina ym mis Mai ar gyfer y gwobrau ond mae’r gobaith o gystadlu am lyfr bwyd a gwin gorau’r byd yn anhygoel!"

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru