Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn lansio casgliadau ar Google Arts & Culture

01/03/2021

Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi cyhoeddi bod rhai o’i chasgliadau digidol bellach yn fyw ar blatfform ar-lein Google Arts & Culture, gan ddod â diwylliant Cymru i sylw’r byd.

Y Llyfrgell Genedlaethol yw’r sefydliad diwylliannol cenedlaethol cyntaf o Gymru i rannu cynnwys ar wefan Google Arts & Culture ac mae’n ymuno gyda thros 2000 o bartneriaid eraill o bob cwr o’r byd sydd wedi ymrwymo i sicrhau bod celf a diwylliant ar gael i bawb ble bynnag y bônt.

 

Trwy rannu delweddau cydraniad uchel mae Google Arts & Culture yn galluogi cynulleidfaoedd i archwilio eitemau drostynt eu hunain gan edrych mewn manylder ar wrthrychau ac i ddysgu amdanynt trwy amrywiaeth o gyfryngau gweledol a chlyweledol. Mae’n bosib edrych ar lawysgrif cerddoriaeth ‘Hen Wlad Fy Nhadau’ tra’n gwrando ar y recordiad cyntaf o’r anthem er enghraifft, yn ogystal ag edrych ar baentiadau o rai o’n cestyll eiconig ochr yn ochr â delweddau ‘street view’ Google ohonynt.

 

Ar hyn o bryd mae 190 o eitemau’r Llyfrgell ar gael mewn oriel ar-lein ar wefan ac app Google Arts & Culture, tra y bydd mwy o eitemau yn cael eu hychwanegu dros y misoedd nesaf. Yn eu plith maeffotograffau gan ffotograffwyr cynnar eiconig fel Mary Dillwyn, gweithiau celf gan un o hoff artistiaid Cymru, Kyffin Williams, a thrysorau megis map o Gymru gan John Speed. Mae’r Llyfrgell hefyd wedi curadu 10 o straeon digidol fel bod cynulleidfaoedd yn gallu mwynhau trysorau’r genedl yn eu cyd-destun hanesyddol. Mae’r holl ddeunydd ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg. Archwiliwch y casgliad ar-lein fan hyn

 

Dywedodd Pedr ap Llwyd, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd y Llyfrgell Genedlaethol:“Mae technoleg ddigidol yn chwarae rhan ganolog ym mywyd pob un ohonom ac rwy’n ymfalchïo yny ffaith mai’r Llyfrgell yw’r sefydliad diwylliannol cenedlaethol cyntaf o Gymru i rannu cynnwys arblatfform ar-lein Google Arts & Culture. Rydym am sicrhau bod modd i bawb gael mwynhau eintrysorau ac yn awyddus i alluogi ffyrdd newydd o roi mynediad i’n casgliadau. Mae'n hanfodolbwysig hefyd bod gwybodaeth am ddiwylliant Cymru ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg a gorau oll osyw hynny’n bosib ar blatfform poblogaidd fel hyn.”

 

Ysbrydoli

 

Dywedodd Dafydd Tudur, Pennaeth Mynediad a Rhaglenni Cyhoeddus:“Gobeithiwn y bydd llawer mwy o bobl yn cael eu hysbrydoli i ddysgu am ddiwylliant a threftadaethein cenedl, gan ddarganfod cyfoeth casgliadau ac adnoddau digidol y Llyfrgell Genedlaethol, ymunoâ'n hystod o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar-lein, ac ymweld â'n hadeilad godidog ynAberystwyth pan fydd ein gofodau yn ailagor i'r cyhoedd.”

 

Meddai Luixella Mazda, Pennaeth Gweithrediadau Byd-eang Google Arts & Culture“Rydym yn gyffrous i gyhoeddi ein partneriaeth gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru i nodi Dydd GŵylDewi eleni. Mae’r bartneriaeth a’r prosiect hwn yn arbennig o gyffrous gan ein bod yn gallu rhannucasgliadau arbennig Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Gymraeg ac yn Saesneg am y tro cyntaf.Gobeithio y bydd ymwelwyr ym mhobman yn mwynhau’r profiad o ymgolli eu hunain yn llwyr ynnhreftadaeth Cymru ar Google Arts & Culture.”