Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ymuno i ddathlu Diwrnod Hawliau’r Gymraeg

06/12/2019

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Heddiw, bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ymuno ag amrywiaeth o sefydliadaucyhoeddus eraill ar draws Cymru i ddathlu ‘Diwrnod Hawliau’r Gymraeg.’

Bydd y diwrnod yn ddathliad o’r gwasanaethau Cymraeg a gynigir gan sefydliadau, ynghyd â’rhawliau sydd gan bobl i ddefnyddio’r iaith wrth ddelio â hwy. Bydd yn gyfle arbennig felly i’rLlyfrgell hyrwyddo ei holl wasanaethau Cymraeg, a cheisio cynyddu ar y nifer sy’n manteisio ar euhawl o’u defnyddio.Hon yw’r flwyddyn gyntaf i’r ymgyrch genedlaethol gael ei chynnal, o dan arweiniad swyddfaComisiynydd y Gymraeg.

 

Mae’r 6 Rhagfyr yn ddyddiad arwyddocaol, gan ei fod yn cyfateb i’rdiwrnod y cafodd y ddeddfwriaeth iaith ei phasio gan y Cynulliad yn 2010. Y gobaith yw cynnal yrymgyrch genedlaethol yn flynyddol.Ar y diwrnod, gellir dysgu mwy am eich hawliau i ddefnyddio’r Gymraeg yn Llyfrgell GenedlaetholCymru ar ffurf ymgyrch ddigidol liwgar, felly cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol ar 6Rhagfyr ac yn benodol #maegenihawl

 

.Dywedodd Pedr ap Llwyd, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru:“Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn ymhyfrydu yn yr ystod eang o wasanaethau a gynigir trwygyfrwng y Gymraeg a’n hymrwymiad at weithredu safonau’r Gymraeg ar bob cyfle posib. Dymaddiwrnod arbennig i godi ymwybyddiaeth a dwyn sylw at y cyfleoedd arbennig sydd gennym iddefnyddio’r Gymraeg yma yn y Llyfrgell.”

 

120 o sefydliadau

 

Meddai Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg:“Bellach mae dros 120 o sefydliadau yn gweithredu safonau’r Gymraeg, sy’n golygu fod gan ycyhoedd hawliau i ddefnyddio’r Gymraeg gyda nhw. Rydym yn falch fod sefydliadau megisLlyfrgell Genedlaethol Cymru wedi manteisio ar y cyfle heddiw i hyrwyddo’r hawliau ar DdiwrnodHawliau’r Gymraeg. Gadewch i ni, siaradwyr Cymraeg a dysgwyr, wneud y mwyaf o’r hawliau hyna dewis y Gymraeg.”