Llywodraeth Cymru yn rhoi dros £2 filiwn i wasanaethau cymorth

26/06/2015

Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Cyhoeddodd y Gweinidog Cymunedau, Lesley Griffiths y bydd gwasanaethau cynghori sy’n helpu pobl fregus ar hyd a lled Cymru yn cael dros £2 filiwn o gymorth.

 

Gyda’r grant, bydd Cyngor ar Bopeth Cymru, Shelter Cymru, SNAP Cymru, Age Cymru a Tenovus Gofal Canser yn gallu cynnig gwasanaethau cynghori am ddim ar amrywiaeth o faterion pwysig sy’n gallu effeithio’n ddirfawr ar fywydau pobl; materion fel canser, tai, swyddi a dyledion.

 

Bydd y buddsoddiad parhaus yn galluogi sefydliadau i ychwanegu at yr holl waith da y llwyddon nhw i’w gyflawni y llynedd. Dengys ymchwil eu bod wedi ymateb i 30,000 o geisiadau am wybodaeth a chyngor yn 2014/15 a sicrhau £6.5 miliwn o fudd-daliadau lles i bobl yng Nghymru.

 

Agor clinigau

 

Agorodd Tenovus Gofal Canser glinigau allgymorth newydd yng Nghaerdydd a Threffynnon a helpu 4,000 o bobl y mae canser wedi effeithio arnyn nhw. Hefyd, fe lwyddon nhw i drefnu £2.2 miliwn o gymorth incwm i ddioddefwyr canser a’u hanwyliaid.

 

Mae bron i 1,000 o bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan wahaniaethu wedi elwa ar gyngor arbenigol a helpodd Shelter Cymru i atal digartrefedd mewn dros 75% o achosion.

 

Help llaw

 

Dywedodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi,“Pan mae gan bobl broblemau sy’n ymwneud â iechyd, dyled, diweithdra neu dai, gall cyngor pendant a help llaw fod yn gymorth mawr i gael eu bywydau i drefn unwaith eto."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net