Lois o Forfa Nefyn yn ennill y Fedal Ddrama

Enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint 2016 oedd Lois Llywelyn Williams o Forfa Nefyn.

Mae Lois yn 18 oed ac yn fyfyrwraig Lefel A yng Ngholeg Meirion Dwyfor.

 

Mae gwaith buddugol Lois, oedd yn cystadlu o dan y ffugenw ‘Efa’, yn tynnu cymhariaeth ddifyr rhwng afal Efa a chwmni Apple. 

 

Roedd y beirniaid, Manon Steffan Ros a Iola Ynyr, yn gweld dylanwad amlwg ‘Y Twr’, Gwenlyn Parry ar y ddrama fuddugol ac yn teimlo fod Lois yn  “feistr ar weithio ar ddelweddau theatrig yn gynnil gan osod sialens synhwyrol i gynulleidfa”.

 

Mae Lois yn aelod o Aelwyd Chwilog ac yn dod o Forfa Nefyn yn Llŷn.  Ers ei chyfnod yn ddisgybl yn Ysgol Botwnnog, mae wedi cael ei dylanwadu yn helaeth gan y byd theatr a llenyddiaeth a’i phrif ddiddordebau yw Ffrangeg, ysgrifennu creadigol a’r theatr.

 

Yn ôl Lois, “Mi ges i fy ysgogi i ddechrau sgriptio o ddifri gan Aled Jones Williams oedd yn diwtor ar gynllun O Sgript i Lwyfan Cwmni’r Frân Wen.   Ond hoffwn ddiolch am yr ysbrydoliaeth ydw i wedi ei gael gan fy holl athrawon yn yr ardal; Nia Plas yn Ysgol Morfa, Delyth Roberts a Bethan Mair yn y coleg ac yn arbennig i Esyllt Maelor a Mair Gruffydd am eu holl arweiniad.”

 

Drama fwyaf aeddfed

 

Yn ôl beirniaid y gystadleuaeth, “Hon oedd y ddrama fwyaf aeddfed yn y gystadleuaeth ac mae’r haenau o ystyr yn gywrain iawn.   Mae yma lais hyderus fyddai’n cynnig her wirioneddol i ddau actor wrth neidio amser yn gyson.”

 

Mae Lois yn gobeithio mynd ymlaen i astudio gradd mewn Ffrangeg ym  mis Medi a pharhau i ysgrifennu a chadw ei diddordeb mewn theatr.

 

Yn ail yn y gystadleuaeth roedd Miriam Elin Jones o gylch Aberystwyth ac yn drydydd roedd Mared Llywelyn Williams o gylch Llŷn.  Rhoddir y fedal eleni gan Eirian ac Edwin Jones. 

 

Yr wythnos hyd yma

 

Roedd Mister Urdd yn dathlu ei ben-blwydd yn 40 oed yr wythnos hon, wrth i filoedd dyrru i'r Fflint yn y tywydd braf. Mae Lleol.cymru wedi dethol rhai o luniau'r dyddiau cyntaf ac fe roedd digon i wneud ar y Maes i ddifyru'r teulu, o arddangosfeydd gwyddonol yn y Gwyddonle a phel-droed i ffair adloniant a Syr Wynff a Plwmsan.  

 

Dyma ddetholiad o'r uchafbwyntiau mewn llun hyd yma: