Lolfa Lên wedi denu dros 4,200 o bobl

Cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru fod digwyddiadau’r Lolfa Lên wedi denu dros 4,200 o bobl dros wythnos yr Eisteddfod ym Meifod.

 

 Mewn partneriaeth ag Academi Hywel Teifi a gyda chymorth amryw o weisg a chymdeithasau, cynhaliwyd dros 40 o ddigwyddiadau yn Y Lolfa Lên ar Faes yr Eisteddfod – unig dipi llenyddol Cymru. Croesawyd oddeutu 4,200 drwy ddrysau’r babell i fwynhau sgyrsiau, darlithoedd, trafodaethau, gweithdai a pherfformiadau gan rai o dalentau mwyaf Cymru.

 

Yn ogystal â’r rhaglen o ddigwyddiadau ar Faes yr Eisteddfod, cynhaliwyd hefyd weithgareddau allestyn yng nghyffiniau’r Ŵyl gan gynnwys teithiau llenyddol a gweithdai ysgrifennu rhad ac am ddim i ysgolion. Drwy gydol mis Mehefin bu Bethan Gwanas a Manon Steffan Ros a dau Fardd Plant Cymru, Aneirin Karadog ac Anni Llŷn, yn ymweld â 23 o ysgolion Powys yn cynnal gweithdai ysgrifennu creadigol. Cynhaliwyd hefyd dwy daith lenyddol – Beirdd Bro Maldwyn yng Nghwmni Arwyn Groe, a Llwybrau Rebecca Jones yng nghwmni Dr Angharad Price. Yn ystod cyfnod prosiect Y Lolfa Lên yn 2015, llwyddwyd i gysylltu â dros 5000 o unigolion, yn bobl ifanc ac yn Eisteddfodwyr fel ei gilydd.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru