Luned Bedwyr, Pwllheli’n cipio’r Fedal Gelf ym Meirionnydd

28/05/2014

Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Enillydd Enillydd Y Fedal Gelf eleni yn Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd.Y Fedal Gelf eleni yn Eistedd

Luned Bedwyr, 17, o Bwllheli, Gwynedd yw enillydd Y Fedal Gelf eleni yn Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd. Mae Luned yn astudio Lefel AS yng Ngholeg Meirion Dwyfor Pwllheli, ac er iddi ei hanrhydeddu â gwobr gelf yn yr Eisteddfod heddiw, dwed mai ei phrif ddiddordeb yw cerddoriaeth!

 

Derbyniodd Luned y wobr am ei gwaith yn canolbwyntio ar y thema ‘teulu’. Fe’i hysgogwyd i feddwl am y cyfansoddiad o waith wedi colli ei Nain llynedd. Mae’r gwaith yn ddarnau o fywyd llonydd, gyda chlustog, ffrog, cloc wedi ei greu o gardfwrdd a phedwar darn wedi eu fframio. Mae’r cyfan yn golygu rhywbeth arbennig i aelodau o’i theulu. Mae dau o’r darluniau mewn ffrâm yn efelychu defnydd blodau’r ffrog gyda Luned wedi canolbwyntio ar greu gwaith brodwaith ar y defnydd i gyflwyno’r darlun. Mae’r ddau ddarlun arall yn defnyddio inciau, tecstilau, gwaith gwnïo a phasteli.

 

Y dylanwad mwyaf ar waith Luned yw ei mam, yr artist, Catrin Williams, ac mae’n ddiolchgar bod Mandy Roberts hefyd wedi ei chyflwyno i’w diddordeb ym maes tecstilau.

 

“Does dim modd dianc rhag celf yn ein cartref ni gan bod mam yn artist a dad yn ddylunydd graffeg. Rydyn ni wedi ein hamgylchynu â gwaith y ddau yn ogystal â gwaith artistiaid eraill sy’n ffrindiau i’r teulu. Dwi’n lwcus iawn o fod wedi cael fy magu yn y maes ac wedi ymweld â nifer o orielau ac arddangosfeydd celf ar hyd fy mywyd.

 

“Mae’n debyg bod fy arddull yn debyg iawn i arddull mam - arddull argraffiadol, gan ei bod hithau’n creu darluniadau o fywyd gan ddefnyddio inciau, tecstiliau a phasteli.”

 

Wrth dderbyn y wobr dywedodd: “Mae derbyn y fedal gelf yn Eisteddfod yr Urdd yn y Bala yn brofiad cynhyrfus. Mae’n fwy arbennig gan bod gen i gysylltiad agos efo’r Bala. Dwi wedi mwynhau treulio amser yn nhŷ taid a nain Crynierth Bach yng Nghefnddwysarn yn ystod fy mhlentyndod. Felly mae’n braf iawn dod yma i ardal adnabyddus i dderbyn y wobr.”

 

Yn ôl Luned: “Cerddoriaeth yw fy mhrif ddiddordeb a dwi’n chwarae clarinét, piano a sacsoffon. Dwi’n aelod o Fand Chwyth Pwllheli; Cerddorfa Hŷn a Band Cyngerdd ac Ensemble Chwyth Gwasanaeth Ysgolion William Mathias. Dwi hefyd yn aelod o Aelwyd Chwilog, ac yn edrych ymlaen at gystadlu yn y Steddfod efo’r criw yn hwyrach ymlaen yn yr wythnos.”

 

Derbyniodd Luned ei haddysg yn Ysgol Cymerau, yna Ysgol Glan-y-Môr, Pwllheli, ac mae bellach yn astudio ar gyfer ei arholiadau AS mewn Cerddoriaeth, Celf, Hanes a’r Fagloriaeth Gymreig yng Ngholeg Meirion Dwyfor Pwllheli. Ei gobaith yw mentro i fyd addysg, fel athrawes gynradd, ond pwy a ŵyr ai canolbwyntio ar gerddoriaeth neu gelf wnaiff Luned yn y dyfodol?

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net