Mae angen gwarchod ein safonau ffermio, medd cadeirydd Hybu Cig Cymru

Ansawdd yw arwyddair ffermio Cymru a rhaid i ni warchod rhag mewnforio safonau ffermio is wrth i Brydain agor ei masnach i weddill y byd, yn ôl Cadeirydd Hybu Cig Cymru wrth gynulleidfa rhithwir Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Gyda thrafodaethau ynghylch safonau bwyd, cynaliadwyedd a masnach ar flaen yr agenda wleidyddol, rhybuddiodd Catherine Smith fod angen i bolisi masnach ymateb i’r angen i ddod o hyd i fwyd mor gynaliadwy â phosibl a sicrhau safonau uchel i gwsmeriaid.

 

Rhybuddiodd: “Mae effeithiau Cytundebau Masnach Rydd newydd yn ansicr, ond bydd yn anodd iawn, iawn i gystadleuwyr o genhedloedd eraill i gydymffurfio â'n hansawdd cyson. Rhaid i'n neges fod: dyma'r safonau sydd rhaid eu cyrraedd.
“Nid ydym yn barod i gyfaddawdu’r safonau hynny i gyd-fynd â dulliau cynhyrchu rhatach a llai cynaliadwy mewn gwledydd eraill. Ni fydd cynhyrchwyr a chwsmeriaid Cymru yn goddef unrhyw erydiad safonau yn y farchnad fodern.”

 

Cyd-chwarae

 

Dywedodd fod cystadleuaeth deg yn iawn, os y gellid sicrhau fod pawb yn cyd-chwarae yn ôl yr un rheolau a chynnyrch i'r un safonau, a rhybuddiodd rhag allforio ein hallyriadau trwy dorri’r màs critigol o amaethu da byw cymharol gynaliadwy gartref a dod â mwy o fwyd i mewn o dramor.

 

“Peidiwch byth ag anghofio mai’n arwyddair yng Nghymru yw ansawdd. Mae’n dulliau ni yn ymateb i bryderon cwsmeriaid am yr amgylchedd, ac hefyd yn sail i ffordd o fyw Cymru, traddodiadau Cymru, diwylliant Cymru a chymunedau Cymru,” meddai.