Mae'n amser dathlu cerddoriaeth Gymraeg!

Mae'n ddiwrnod dathlu cerddoriaeth Gymraeg a Chymreig ac mae miloedd o bobl o bob oed yn dathlu’r cyfoeth sydd gennym mewn cerddoriaeth Gymraeg - o’r hen i’r newydd sbon heddiw.

Beth am gymryd y cyfle i ddechrau gwrando ar hen stwff yr ydych heb wrando ers talwm, neu beth am ddal fyny gyda’r gerddoriaeth newydd sbon sydd ar gael gan fandiau ac artistiaid newydd. 

 

Mae’r Sin Gerddoriaeth Gymraeg yn anferth ac mae gennym bopeth i bawb. O glasuron Dafydd Iwan a Caryl Parry Jones i fandiau ac artistiaid newydd. fel Adwaith a Gwenwyn.

 

Taniwch yr ap ffrydio cerddoriaeth neu ewch i YouTube a chreuwch restr chwarae o’ch hoff ganeuon Cymraeg dros y blynyddoedd.

 

Cefnogi

 

Gwnewch eich rhan, ewch i gig yn eich ardal a gwnewch yn siwr eich bod yn cefnogi y Sin Gerddoriaeth Gymraeg bresennol. 

 

Mae Lleol.cymru wedi dethol y negeseuon, y gerddoriaeth a’r delweddau sydd ynghlwm wrth Dydd Miwsig Cymru heddiw. Mwynhewch y gwrando a'r gwylio a gwnewch yn fawr o gerddoriaeth Gymraeg.