Maniffesto i ryddhau potensial Cymru, yn ôl Plaid Cymru

31/03/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru, yn addo y bydd ei phlaid yn rhyddhau potensial economaidd Cymru mewn Senedd grog ar ôl yr etholiad fis Mai.

 

Wrth lansio maniffesto yn etholaeth Arfon, dywedodd Leanne Wood mai dim ond Plaid Cymru sydd â buddiannau Cymru yn ei chalon a bod siom pobl gydag ymrwymiad Llafur i fwy o lymder yn golygu nad yw Llafur yn haeddu mwyafrif yn Senedd San Steffan.

 

Mae maniffesto Plaid Cymru yn ymhelaethu ar dri blaenoriaeth sydd gan y blaid yn yr etholiad sef sicrhau cydraddoldeb grym ac adnoddau i Gymru â’r Alban, rhoi terfyn ar lymder, ac ailgydbwyso economi’r DG gyda buddsodiad wedi’w dargedu.

 

Dywedodd Leanne Wood, "Dim ond Plaid Cymru sydd gan bolisiau sydd wedi eu gwneud yng Nghymru, gan bobl yng Nghymru, ar gyfer pobl Cymru.

 

“Mae pobl Cymru yn iawn i amau geiriau gwag pleidiau’r sefydliad. Nid yw pedwar arweinydd San Steffan yn cynnig dim ond mwy o doriadau i’n gwasanaethau cyhoeddus a dim ymrwymiad i sicrhau adferiad economaidd i bawb.

 

“Ond mae’r etholiad hwn yn cynnig cyfle digynsail i Gymru. Mae senedd grog arall yn debygol iawn fis Mai a gall cyfeiriad y llywodraeth nesaf ddibynu ar ba mor gryf fydd presenoldeb Plaid Cymru yn y Senedd ar ôl yr etholiad.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net