Marchnad Ffermwyr Aberystwyth yn ennill gwobr y Farchnad Fwyd Orau yn y Deyrnas Unedig

09/05/2014

Categori: Bwyd, Newyddion

Jan Eldridge o Farchnad Ffermwyr Aberystwyth gyda barnwyr Richard Corrigan (dde) a Peter Gott

Mae Marchnad Ffermwyr Aberystwyth wedi ennill gwobr y Farchnad Fwyd Orau yng Ngwobrau Bwyd a Ffermio BBC Radio 4 2014. Cyhoeddwyd y newyddion yn y Seremoni Wobrwyo a gynhaliwyd ym Mryste nos Iau 1 Mai.

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Lloyd, Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion dros Ddatblygu Economaidd a Chymunedol: “Mae hyn yn newyddion bendigedig. Roedd cyrraedd y rhestr fer yn dipyn o gamp ynddo’i hun, ond mae ennill y wobr yn arbennig. Rwy’n falch o weld Radio 4 yn tynnu sylw at y gwaith da sydd wedi’i wneud, ac rwy’n siŵr y bydd hyn yn hybu’r farchnad i dyfu’n fwy fyth.”

 

Agorodd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth ym mis Mai 2000, a bydd hyd at 30 o stondinwyr yno ar y dydd Sadwrn cyntaf a’r trydydd dydd Sadwrn o bob mis. Yn 2010 roedd y farchnad ymhlith Deg Uchaf Marchnadoedd Ffermwyr y Deyrnas Gyfunol yn y Times, yr unig farchnad yng Nghymru a ddaeth i’r brig.

 

Bob blwyddyn mae Gwobrau Bwyd a Ffermio’r BBC yn dathlu’r bobl a’r mudiadau hynny sy’n gyfrifol am y bwyd gorau ym Mhrydain. Mae’r broses yn dechrau drwy wahodd enwebiadau gan aelodau o’r cyhoedd, ac yna mae tîm o feirniaid sy’n cynnwys rhai o gogyddion ac awduron mwyaf adnabyddus y Deyrnas Gyfunol yn mynd ati i ddethol yr ymgeiswyr terfynol mewn deg categori, gan gynnwys Marchnad Fwyd Orau, Cynhyrchydd Diodydd Gorau, Cynhyrchydd Bwyd Gorau a Bwyd Stryd/Cludfwyd Gorau.

 

Cadeirydd y panel beirniadu eleni oedd y cogydd a’r awdur Valentine Warner; y ffermwr a chyflwynydd Countryfile, Adam Henson; y blogiwr Jack Monroe, yr awdur Charles Campion a’r cogyddion Raymond Blanc a Richard Corrigan.

 

Ffynhonnell: Gwefan Marchnad Ffermwyr Aberystwyth

 

Llun gan: Gwefan BBC

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net