Masnach yn hawlio'r sylw yng Nghynhadledd Hybu Cig Cymru

19/10/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd cyfle i daclo’r prif bynciau llosg sy’n diwydiant cig ar Dachwedd 9 wrth i ffermwyr, proseswyr, manwerthwyr a ffurfwyr polisi gwrdd yng nghynhadledd flynyddol Hybu Cig Cymru yng Ngwesty’r Vale ger Caerdydd.

Gyda dyfodol y berthynas fasnach rhwng Prydain ac Ewrop yn dal i fod yn ansicr, bydd Brexit yn un thema allweddol yn y gynhadledd.

 

Bydd Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, yn annerch y digwyddiad, tra bydd Cadeirydd newydd HCC Kevin Roberts yn amlinellu sut y bydd y corff yn paratoi am wahanol ganlyniadau posib dros y dair blynedd nesaf.

 

“Daw’r gynhadledd hon ar adeg amserol – er mwyn i’r diwydiant gael mewnbwn i strategaethau HCC hyd at 2025 ac i drafod cynlluniau Brexit,” meddai Kevin Roberts. “Mae hon yn gyfnod heriol, felly ry’n ystyried gwahanol ymatebion i ystod o ganlyniadau posib o’r trafodaethau, o barhad masnach gydag Ewrop i dollau WTO neu fasnach rydd unochrog.

 

“Yn sgil yr ansicrwydd am ba farchnadoedd y bydd gennym fynediad iddynt wedi 2019, mae’n rhaid i ni weithio ar sawl agwedd ar unwaith,” esboniodd. “Bydd y cyllid allforio sydd newydd ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru o gymorth i ni wneud hyn, a bydd cyflwyniadau yn y gynhadledd fydd yn amlinellu’n cynlluniau i geisio gadw cwsmeriaid Ewropeaidd tra’n datblygu marchnadoedd newydd. Byddwn hefyd yn rhannu gwybodaeth ar dueddiadau’r cwsmer a’r farchnad, yn ogystal â’n gwaith yn y farchnad Brydeinig.”

 

Her bwysig

 

 

Caiff cig coch a maeth – pwnc llosg yn y cyfryngau a her bwysig ar gyfer gwerthiant cig eidion, cig oen a phorc ym Mhrydain – sylw gan y siaradwraig wadd Dr. Carrie Ruxton, y maethegydd o’r Alban sy’n wyneb cyfarwydd ar y cyfryngau.

 

Mae gan Carrie Ruxton ddoethuriaeth mewn maetheg plant ac mae’n awdur dros 100 o erthyglau ar iechyd a maeth.

“Oherwydd natur y drafodaeth am ddeiet a maeth yn y cyfryngau, mae’n sicr fod dipyn o ddryswch ymhlith y cyhoedd a phobl sy’n gweithio mewn iechyd,” meddai Dr. Ruxton.

 

“Mae stori gadarnhaol i’w adrodd am rôl cig coch o fewn deiet gytbwys,” ychwanegodd. “Cig coch yw’r ffynhonell rwyddaf i bobl gael haearn a zinc, ac mae’n cynnwys nifer o faetholion eraill, felly mae negeseuon negyddol unffurf yn peryglu iechyd ymhlith pobl ifanc.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru