Matthew Rhys yn llysgennad Sioe Gerdd Theatrig yr Urdd a Clwyd Theatr Cymru Theatr

02/07/2014

Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith

Llysgennad Sioe Gerdd Theatrig yr Urdd a Clwyd Theatr Cymru Theatr ar gyfer Pobl Ifanc

Mae’r actor Matthew Rhys heddiw wedi ei gyhoeddi fel llysgennad cynllun cyffroes rhwng Urdd Gobaith Cymru â Clwyd Theatr Cymru Theatr ar gyfer Pobl Ifanc.

 

Yn 2015 i ddathlu 150 o flynyddoedd ers i’r Cymry cyntaf ymfudo o Lerpwl i Batagonia bydd yr Urdd yn cydweithio mewn partneriaeth â Clwyd Theatr Cymru ar gynhyrchiad arbennig a fydd yn portreadu’r siwrne i Batagonia ar y Mimosa yn 1865.

 

Fe fydd y cynhyrchiad yn rhoi cyfle i 15 o bobl ifanc o Gymru a 5 o Batagonia i berfformio yn y cynhyrchiad arbennig hwn.

 

Dywed Matthew Rhys “Mae’n fraint i fod yn llysgennad y cynllun yma sy’n cynnig cyfleodd amhrisiadwy i bobl ifanc Cymru a Phatagonia.  Mae Patagonia yn agos iawn at fy nghalon ac rwy wedi treulio sawl wythnos yno dros y blynyddoedd diwethaf yn cwrdd â chlywed mwy am hanesion trigolion y wlad, mae’n wych bod aelodau’r Urdd yn cael y cyfle i bortreadu'r hanes pwysig o 150 o flynyddoedd yn ôl“

 

“Rwy’n gwerthfawrogi’r holl gyfleoedd cefais drwy’r Urdd ac amrywiol gwmnïau theatr o gael profiadau perfformio yn fy arddegau yng Nghymru ac rwy’n falch iawn i weld fod y cyfleoedd hyn yn parhau drwy’r Urdd a Theatr Clwyd. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr i glywed mwy am y cynhyrchiad, a gobeithio caf gyfle i gwrdd â’r criw lwcus yn fuan ar ôl cael eu dewis.”

 

Bydd y cynhyrchiad yn seiliedig ar waith Cyfarwyddwr y cynllun Tim Baker o “The Spirit of the Mimosa” a “Patagonia - Yr Hirdaith/The Long Journey.”

 

Mae’r broses o geisio am le ar y cynllun nawr ar agor i bobl ifanc o Gymru a Patagonia sydd rhwng 16 a 21 mlwydd oed. Dyddiad cau y cynllun yw 18 Gorffennaf 2014.

 

Yn ôl Siân Rogers, Cyfarwyddwr Ieuenctid a Chymuned Gogledd Cymru'r Urdd,  “Bydd y criw lwcus yn cael y cyfle unigryw i weithio gyda thîm creadigol proffesiynol dan arweiniad Tim Baker i greu cynhyrchiad cyfrwng y Gymraeg a fydd yn cael ei lwyfannu am y tro cyntaf yng Nghymru fis Awst 2015 ac yna allan ym Mhatagonia.

 

“ Rydym fel mudiad yn trefnu taith flynyddol i Batagonia ac felly yn falch iawn yn 2015 y bydd dau griw yn cael y profiad unigryw o ymweld â’r wlad. Mae holl gynlluniau’r Urdd dramor yn gofyn i’r bobl ifanc godi arian ei hunain ar gyfer yr ymweliad ac mae’r holl waith caled a pharatoadau gwir yn ychwanegu at brofiad gwerthfawr y daith. “

 

“Bydd clyweliadau ddiwedd yr Haf ac yna byddwn yn penderfynu ar y 15 yn fuan yn yr Hydref cyn cychwyn ar y cynhyrchiad. Gyda dim ond lle i bymtheg o Gymru i gael eu dewis ar gyfer y cynhyrchiad dwi’n annog unrhyw un sydd â diddordeb i gysylltu â ni i gael ffurflen gais.”

 

Mae ffurflenni cais ar gael ar wefan yr Urdd, urdd.org neu drwy e-bostio sianrogers@urdd.org neu drwy Swyddogion Datblygu lleol yr Urdd.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net