Melys Moes Mwd, medd Lowri Morgan

18/04/2018

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae’r anturiaethwraig a’r athletwraig marathon Ultra, Lowri Morgan am annog pawb i fynd ati i drefnu eu Taith Pyllau Mwdlyd Peppa yr wythnos nesa’ rhwng 23-29 Ebrill er mwyn codi arian ar gyfer Achub y Plant.

Y llynedd bu 160,000 o blant yn rhan o’r digwyddiad, gan godi £243,000 ar gyfer gwaith hanfodol Achub y Plant, ac eleni mae’r elusen yn gobeithio y bydd hyd yn oed mwy o feithrinfeydd, grwpiau blynyddoedd cynnar, teuluoedd a phlant ar hyd a lled y wlad yn cofrestru i gymryd rhan a chyfrannu.

 

Mae trefnu Taith Pyllau Mwdlyd yn ddull gwych o annog plant bach i archwilio’r byd o’u cwmpas a neidio mewn pyllau mwdlyd, fel y cymeriad Entertainment One Peppa, er budd achos daBoed hynny yn neidio mewn pyllau ar hyd llwybr yn y parc neu drwy fod yn greadigol a chreu pyllau y tu mewn o bapur a ffoil - y nod yw gwneud y diwrnod yn un llawn hwyl. Gellir codi arian drwy gasglu nawdd am gerdded, gofyn am gyfraniad i gymryd rhan neu hyd yn oed goginio cacennau bach Pyllau Mwdlyd i’w gwerthu ar y diwrnod!

 

Bydd yr arian a gesglir yn helpu gwaith Achub y Plant i drawsnewid bywydau plant ar draws y byd, gan gynnwys Gwledydd Prydain, i gael gofod saff i chwarae ac i ddysgu.

 

Dywedodd Lowri Morgan, sydd wedi cwblhau marathon Ultra yn yr Arctig ac yn nyfroedd mwdlyd yr Amazon ac sydd hefyd yn fam brysur i Gwilym sy’n dair oed, “Am syniad gwych! Roeddwn i wrth fy modd yn chwarae allan yn yr awyr agored pan oeddwn i'n blentyn, yn neidio mewn pyllau mwdlyd a gwneud cacennau o fwd. A dwi’n cael ail-fyw hynny nawr gyda Gwilym, sydd hefyd yn hoff iawn o fynd am dro a neidio ym mhob pwll mwdlyd ry’n ni’n ei basio!

 

“Mae Taith Pyllau Mwdlyd Peppa yn ffordd wych o gael teuluoedd i fynd mas am dro gyda’i gilydd, i archwilio'r byd natur o’u cwmpas a chael hwyl. Byddwch yn helpu i gefnogi ein gwaith i roi bob cyfle i blant yn fyd-eang i ddysgu, chwarae a thyfu i fyny i fod yn iach ac yn hapus. Felly, dewch mlaen, beth amdani?

 

Trefnu teithiau

 

Ychwanegodd Louise Davies, Pennaeth Achub y Plant yng Nghymru: “Rydyn ni’n gobeithio y bydd nifer yn trefnu teithiau, boed law neu hindda, ac yn helpu codi arian hanfodol i Achub y Plant. Mae hi’n hawdd iawn cymryd rhan ac yn esgus perffaith i archwilio’r awyr agored gyda’ch plant bach. Drwy neidio mewn pyllau mwdlyd fel Peppa a chodi arian ar gyfer Achub y Plant gallwch roi dyfodol gwell i blant.”

 

Cofrestrwch nawr ar y wefan i dderbyn eich Pecyn Codi Arian Taith Pyllau Mwdlyd am ddim sydd hefyd ar gael yn y Gymraeg, yn ogystal â nifer o adnoddau eraill fel posteri, gweithgareddau hwyliog a thystysgrif.