Mentrau Iaith Caerdydd yn cynnal cynllun gofal plant yn Eisteddfod yr Urdd

23/05/2019

Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Iechyd, Newyddion

Eleni bydd ‘Bwrlwm’, cynllun chwarae agored gwyliau ysgol Menter Caerdydd, yn cael ei chynnal ar faes Eisteddfod yr Urdd ym Mae Caerdydd yn ystod hanner tymor Mai 26 i Fehefin 1af, 2019.

Mae’r cynllun yn cynnig gweithgareddau i blant oed cynradd yn ystod gwyliau ysgol am ddim, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. Gydag Eisteddfod yr Urdd yn dychwelyd i fae’r brifddinas, gan gynnig mynediad am ddim am y tro cyntaf eleni, gwelodd y fenter gyfle i gydweithio gyda’r Urdd a chynnal ‘Bwrlwm’ fel rhan o’r maes.

 

Dywed Manon Rees O’Brien, Prif Weithredwr Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg; “Mae’n wych gallu cyfuno’r ddwy weithgaredd a chynnal ein gweithgareddau gofal fel rhan o’r maes eleni. Rydym yn gobeithio bydd y profiad yn un arbennig i’r plant sy’n mynychu’r cynlluniau ym mhob rhan o’r ddwy sir a chymryd rhan yng nghyffro a hwyl Eisteddfod yr Urdd.”

 

Dywedodd Sian Lewis , Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru: “Fel un oedd yn arfer gweithio i Fenter Caerdydd rwy’n ymwybodol iawn o’r gwaith caled sy’n cael ei wneud i sicrhau gweithgareddau bywiog trwy gyfrwng yr Gymraeg i blant a phobl ifanc yr ardal. Fel rhiant, dw i hefyd yn ymwybodol iawn o werth gofal plant dibynadwy ac o safon yn ystod gwyliau’r ysgol.  Mae’n wych felly gallu croesawu cynllun Bwrlwm i Faes Eisteddfod yr Urdd a dw i’n siŵr y bydd yn brofiad arbennig i’r plant sy’n manteisio o’r cynllun ac yn gyfle gwerthfawr i godi ymwybyddiaeth o waith y Mentrau yn gyffredinol.”

 

Codi ymwybyddiaeth

 

Bydd Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg hefyd yn cynnal stondin ar y maes ar y cyd gyda Mentrau Iaith Cymru. Bydd y stondin yn codi ymwybyddiaeth ymwelwyr yr eisteddfod o waith y mentrau lleol a mentrau iaith eraill dros Gymru a sut mae nhw’n gweithio i gynyddu a chryfhau’r Gymraeg yn eu cymunedau. Bydd cyfle i blant, pobl ifanc a theuluoedd ateb y cwestiwn ‘Beth yw Menter Iaith?’ drwy wneud amryw o weithgareddau ar y stondin.