Mentro i'r môr yn nhraeth Cefn Sidan ar Ŵyl San Steffan

18/12/2018

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Disgwylir i filoedd o bobl lenwi traeth Cefn Sidan yn Sir Gâr er mwyn mentro i'r môr ar Ŵyl San Steffan.

Mae Trochfa’r Tymor Parc Gwledig Pen-bre yn denu pobl mewn gwisg ffansi o bob rhan o Sir Gaerfyrddin bob blwyddyn er mwyn codi arian at elusennau.

 

Am y 33ain tro eleni, bydd sawl Siôn Corn, ambell reslwr Sumo a phobl yn gwisgo pob math o wisgoedd ffansi, yn ogystal â dewrion sy'n gwisgo dim ond dillad nofio, yn rhuthro i'r tonnau rhewllyd.

 

Mae pobl hefyd wedi bod yn mentro i'r môr yn gwisgo bob o het silc a chot â chwt a hyd yn oed yn cario bwrdd smwddio i'r dŵr, sy'n barodi o'r olygfa enwog gan y grŵp pop Queen.

 

Gofynnir i'r sawl sydd am gymryd rhan yn yr her gyrraedd erbyn 10.30am er mwyn osgoi tagfeydd traffig ym mynedfa'r parc ac i fod ar y llinell ddechrau erbyn 10.45am er mwyn mentri i'r môr am 11am.  Mynediad am ddim.

 

Rhuthr i’r môr

 

Bydd Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin, Mansel Charles, yn dechrau'r rhuthr am y môr. Ar ôl y Drochfa bydd Cyng Jones yn bresennol yng Ngorsaf y Parcmyn, ger y brif fynedfa i'r traeth, er mwyn rhoi tystysgrifau i'r dewrion oedd wedi mentro i'r môr.

 

Bydd yr RLNI ac Ambiwlans Sant Ioan wrth law i helpu unwaith eto eleni.

 

Ers dechrau'r digwyddiad yn 1984, dim ond dwy drochfa sydd wedi cael eu canslo. Un yn sgil olew oedd wedi gollwng i'r môr ac un oherwydd bod y môr wedi rhewi.