Merch o'r Hen Golwyn yn ennill Tlws y Dysgwr

31/05/2016

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Sir y Fflint 2016 oedd Megan Elias o Hen Golwyn, Sir Conwy. Mae Megan yn fyfyrwraig ail flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor yn astudio’r Gymraeg.

Mae angerdd Megan tuag at y Gymraeg wedi newid llwybr ei gyrfa, fel yr eglurodd, “Wedi derbyn cynnig, yn ddiamod, i astudio Cyllid ym Mhrifysgol Caerhirfryn, roedd taith i Eisteddfod yr Urdd yn y Bala ddwy flynedd yn ôl, yn ddigon i mi newid fy meddwl yn llwyr a mynd i astudio’r Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor.

 

“Mae’r gallu i siarad Cymraeg wedi newid fy mywyd yn llwyr - rwy’n defnyddio’r iaith bob dydd, ac wedi cael hyd i fyd arall gyda chysylltiadau newydd sydd wedi newid fy mywyd mewn ffordd gadarnhaol.”

 

“Ers ymddiddori yn y Gymraeg a’r diwylliant rwyf wedi cael cymaint o gyfleoedd na fyddwn wedi eu cael pe na fyddwn wedi dechrau dysgu’r iaith.”

 

Mae Megan wedi gwirfoddoli gyda’r Urdd ar sawl achlysur, gan gynnwys gweithio gyda phlant a oedd yn dysgu’r iaith ar gwrs Cymraeg bob dydd yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn. Cafodd y cyfle i fynd i Disneyland Paris ar daith yr Urdd i gynorthwyo gyda’r criw ac mae wedi bod yn llysgennad iaith yn y Gwersyll gan rannu ei phrofiad fel dysgwraig ac eto hefyd wrth ddychwelyd i’w chyn ysgol uwchradd, Ysgol Eirias, Bae Colwyn.

 

Fel rhan o’r drefn newydd eleni, ar ôl cyflwyno eu cais cychwynnol, cafodd yr ymgeiswyr eu gwahodd i Wersyll Glan-llyn ym mis Mawrth gan gael cyfres o dasgau amrywiol i brofi eu gallu i gyfathrebu drwy’r Gymraeg.

 

Yna roedd tri o’r rheiny yn cael eu gwahodd i’r Eisteddfod heddiw i wneud amrywiol dasgau o amgylch y Maes, gyda’r beirniaid Eirian Conlon ac Enfys Thomas, yn eu dilyn ac yn eu hasesu.

 

Egni ffres

 

Yn ôl Enfys Thomas fu’n traddodi o’r llwyfan yn ystod y seremoni: “Teimlwn bod rhyw egni ffres newydd wedi dod i’r gystadleuaeth eleni yn sgîl y newidiadau gyda’r pwyslais yn symud o’r gair ysgrifenedig i’r llafar sef cyfathrebu a sgwrsio yn naturiol a rhwydd.»

 

“Profiad bendigedig ar y Maes heddiw oedd bod yn dyst i’r ffordd naturiol roedd y tri’n cyfarch yr Eisteddfodwyr yn y babell groeso bore ‘ma ac yn delio mor hyderus efo’r cyfryngau ym mhabell y wasg wedyn.  Mae Hannah, Megan a Bradley wedi profi i ni ei bod hi’n bosibl dysgu’r Gymraeg at safon uchel iawn, a mwynhau’r gymdeithas sy’n dod o fedru’r ddwy iaith a chael dwywaith y dewis.  Rydym fel beirniaid yn ffyddiog y bydd y tri yn ysbrydoli pobl ifanc, sy’ ddim yn siarad Cymraeg eto, i ddilyn eu hesiampl.  Roedd yn waith anodd iawn eu rhannu ond mae Megan yn enillydd teilwng iawn o’r fedal.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru