Mike Peters yn canu dros Gymru a chodi pres i daclo Canser

Fe fydd cân swyddogol tîm pêl-droed Cymru ar gyfer Ewro 2020 yn cael ei rhyddhau ddydd Gwener Mai 28.

Ysgrifennwyd y gân gan yr artist adnabyddus Mike Peters, sydd wedi cynnwys aelodau o'r Wal Goch o bob rhan o Gymru fel rhan o'r broses recordio. Recordiodd Peters a'i fand yr Alarm y gân yn stiwdios enwog Rockfield yn Sir Fynwy.

 

Yn dilyn y recordiad, teithiodd Peters y wlad, gan gwrdd â chefnogwyr mewn unarddeg o wahanol leoliadau, o Gaerdydd i Gaernarfon i fod yn rhan o'r gân.

 

Trwy “Red Wall of Cymru” maent yn dathlu pwysigrwydd y Wal Goch sef corff o gefnogwyr ffyddlon tîm pêl-droed Cymru, ac mae'n grybwyll gogoniannau'r gorffennol gan gydnabod dyfodol cyffrous i'r tîm. Bydd y gân yn cael ei rhyddhau fel rhan o EP yr Alarm a fydd ar gael ar CD, ac yn cael ei ffrydio a'i lawrlwytho ddydd Gwener Mai 28.

 

Bydd elw'r record yn mynd at elusen Love Hope Strength Foundation, a sefydlwyd gan Mike Peters.

 

Mae'r elusen yn gweithio mewn partneriaeth ag arbenigwyr canser i sicrhau fod mwy o bobl yng Nghymru yn cael gwell mynediad i driniaeth canser er mwyn helpu i leihau'r nifer o farwolaethau yn sgil y clefyd. Bydd Peters yn cerdded 177 Milltir ar hyd Clawdd Offa o'r gogledd i'r de yn cario ei gitâr arbennig sydd wedi ei chomisynu ar gyfer y gân a bydd yn codi arian at daclo canser ar hyd y ffordd. Credai Mike mai dyma ‘un o’n heriau mwyaf mewn hanes’.

 

Dal angerdd

 

Dywedodd Mike Peters “Fel cefnogwr oes ac angerddol i Gymru, rwyf bob amser wedi bod eisiau ysgrifennu cân a allai, mewn ryw ffordd, ddal angerdd ac ymrwymiad cefnogwyr Cymru. Trwy'r gân ‘The Red Wall of Cymru ’rydym wedi gallu cyfuno pedair angerdd: Cymru, pêl-droed, cerddoriaeth a chefnogi pobl yng Nghymru sy'n mynd i'r afael â diagnosis canser."

 

“Rwy’n credu’n fawr nad mater iechyd critigol yn unig yw canser, mae’n cyffwrdd pawb. Rwy'n byw gyda lewcemia ac roedd fy ngwraig Jules yn wynebu diagnosis Canser y fron ychydig flynyddoedd yn ôl. Ar ôl derbyn diagnosis cynnar a gofal rhagorol ein hunain, rydym wedi bod yn gweithio yn ddygn dros sicrhau ein bod yn gallu lleihau'r risgiau o ganser ac yn gallu cael diagnosis cynnar o Ganser."