Mirain Alaw Jones o Gwm Gwendraeth yn cipio'r Fedal Ddrama

30/05/2018

Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mirain Alaw Jones o Gapel Seion, Cwm Gwendraeth, yw enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Brycheiniog a Maesyfed 2018.

Daw Mirain wreiddiol o Gapel Seion ond bellach mae’n byw yng Nghaerdydd. Mynychodd Ysgol Gynradd Pontyberem ac Ysgol Maes yr Yrfa.

 

Datblygodd ei diddordeb mewn ysgrifennu yn yr ysgol tra’n astudio Drama a Chymraeg gyda Carys Edwards a Dr Non Evans. Astudiodd radd israddedig a meistr yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd gan ganolbwyntio ar ysgrifennu creadigol a sgriptio dan fentoriaeth Dr Llŷr Gwyn Lewis a Ceri Elen.

 

Mae wedi bod yn rhan o gynlluniau ar gyfer dramodwyr ifanc gan gynnwys ‘Sgript i Lwyfan’ ac yn fwy diweddar gyda Chwmni Theatr ‘Mewn Cymeriad’.

 

Anogaeth

 

Meddai Mirain:“Ers gadael y Brifysgol, mae wedi derbyn anogaeth gyson i barhau i ysgrifennu gan yr awdur Dafydd Llewelyn a mawr yw fy niolch iddo.”

 

Mae wedi cystadlu ers blynyddoedd gyda’r Urdd mewn amrywiaeth o gystadlaethau theatrig a cherddorol gan brofi llwyddiant cychwynnol fel aelod o barti recorders Ysgol Pontyberem ac yn fwy diweddar gydag Aelwyd y Waun Ddyfal. Yn ogystal, roedd yn aelod o Gwmni Theatr yr Urdd a pherfformiodd y sioe ‘Ffawd’ yn Eisteddfod Bae Caerdydd 2009.

 

Mae bellach yn gweithio i Fenter Iaith Merthyr Tudful yng Nghanolfan Soar ac yn ei hamser sbâr mae’n chwarae rygbi i dîm merched Clwb Rygbi Cymry Caerdydd ac yn aelod o gôr merched yn y brifddinas.