Mudiad gwrth niwcliar Pawb yn croesawu gohiriad pellach i gais cynllunio Wylfa Newydd

02/04/2020

Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae mudiad gwrth niwcliar PAWB yn croesawu’r newydd bod yr Ysgrifennydd Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol wedi cyhoeddi gohiriad arall hyd ddiwedd Medi 2020 ar benderfynu ar gais cynllunio Wylfa Newydd gan Horizon Nuclear.

Mae'r Gweinidog yn nodi ei benderfyniad ar wefan Arolygiaeth Gynllunio nad yw wedi ei fodloni gydag atebion a gynigiwyd i gwestiynau’r llywodraeth ers diwedd Hydref 2019 ar faterion amgylcheddol ac ystyriaethau eraill. Fodd bynnag, nid yw cynnig gohiriad arall yn mynd yn ddigon pell.

 

Mewn datganiad gan y mudiad sy'n gwrthwynebu adeiladu Wylfa Newydd, dywedwyd, "Mae PAWB yn argymell y dylid gwrthod cais cynllunio Horizon Nuclear yn llwyr. Mae’r datganiad polisi cenedlaethol ar gyfer ynni niwclear a fabwysiadwyd rai blynyddoedd yn ôl wedi hen ddyddio ac yn hytrach na chymeradwyor’r cais amlwg ddiffygiol hwn, dylai llywodraeth San Steffan ddechrau o’r dechrau gydag adolygiad trylwyr o’u polisi ynni a chydnabod bod prisiau technolegau adnewyddadwy fel gwynt, solar a rhai morol wedi llwyr danseilio unrhyw reswm dros fuddsoddi bilynau o bunnoedd mewn ynni niwclear.

 

Edrych o'r newydd

 

Mae'r mudiad yn galw ar y Llywodraeth i edrych o'r newydd ar dechnolegau adnewyddadwy, "Mae argyfwng COVID 19 wedi gorfodi newidiadau mawr yn barod yn ffordd y Llywodraeth o weithredu. Dylent gymryd y cyfle yn awr i edrych o’r newydd yn gwbl sylfaenol ar fuddsoddi yn y technolegau adnewyddadwy sy’n cynnig trydan glân a diogel, yn hytrach na thechnoleg fudr a pheryglus ynni niwclear. Gall chwyldro gwyrdd greu miloedd o swyddi yng Nghymru a gweddill gwledydd Prydain heb fygythiad trychinebau niwclear a gwastraff gwenwynig ymbelydrol a’u heffaith ar iechyd dynol a’r amgylchedd am filoedd o flynyddoedd."