Mudiad iaith yn beirniadu toriadau pellach i S4C

20/03/2017

Categori: Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu Llywodraeth Prydain am doriadau pellach gwerth £700,000 o gyllideb S4C.

Heddiw, cyhoeddodd Llywodraeth Prydain y bydd gan S4C £350,000 o arian cyfalaf ychwanegol ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Ond mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn dadlau fod Adran Ddiwylliant Llywodraeth Prydain eisoes wedi awgrymu eu bod hefyd am dorri eu grant refeniw i'r sianel o £700,000 o fis Ebrill ymlaen. Mae hynny'n golygu bod cyfraniad refeniw yr Adran Ddiwylliant yn gostwng o £6.7 eleni i £6 miliwn. Ers 2010, mae cyllideb S4C eisoes wedi cael ei thorri o 40%.   

 

Dywedodd Carl Morris, cadeirydd grŵp digidol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:  "Mae'r datganiad heddiw yn drychinebus i S4C. Mae'r Llywodraeth yn ceisio sbinio'r toriadau pellach fel newyddion da, ond dydyn nhw ddim yn gallu cuddio'r gwirionedd. Mae'n edrych fel bod y toriad o saith can mil yn mynd yn ei flaen – toriad sylweddol ar ben toriadau anferthol dros y 7 mlynedd diwethaf.  Yn wir, mae'n debyg bod rhywfaint o'r benthyciad yn ddibynnol ar y BBC yn traflyncu'r sianel yn bellach."

 

Ymgyrch i wrthod talu trwydedd teledu

 

Ychwanegodd Carl Morris, ‘Nid yw S4C na darlledu yng Nghymru yn gyffredinol yn saff yn nwylo San Steffan. Datganoli darlledu yw'r unig ateb yn wyneb hyn oll. Mae mwy a mwy o bobl yn ymuno â'n hymgyrch i wrthod talu eu trwyddedau teledu, a bydd hynny'n parhau nes bod darlledu yn ei gyfanrwydd wedi ei ddatganoli i Gymru a bod fformiwla ariannu statudol ddigonol a theg yn ei lle." 

 

Heddiw hefyd, fe gyhoeddodd Prif Weinidog Prydain, Theresa May fod S4C am dderbyn benthyciad hyd at £10m er mwyn cynorthwyo gyda’r gwaith adleoli /cyd-leoli i Gaerfyrddin. Bydd yr arian yma, fydd yn cael ei ad-dalu ymhen amser, yn cael ei ddefnyddio i dalu am offer ar gyfer darlledu o’r Sgwâr Canolog, ac i dalu rhent ymlaen llaw ar gyfer Yr Egin hyd nes bod stad Llanisien wedi ei werthu. Mae hyn yn rhywbeth mae S4C wedi bod yn gofyn amdano ers amser.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru