Mudiad iaith yn chwilio am greu gobaith newydd i'r Gymraeg

‘Gobaith newydd i’r Gymraeg’ fydd thema cyfarfod cyhoeddus mudiad Dyfodol i’r Iaith a gynhelir ar nos Fawrth, 24ain Ebrill yng nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth.

Siaradwyr y cyfarfod fydd Heini Gruffudd (Cadeirydd Dyfodol i’r Iaith) a Cynog Dafis (cyn-AS ac aelod o Fwrdd Dyfodol i’r Iaith) a bydd Rebecca Williams (Swyddog Polisi UCAC) yn cadeirio’r cyfarfod.

 

Mae’r cyfarfod hwn yn rhan o raglen Dyfodol i’r Iaith i gynnal cyfarfodydd ledled Cymru. Un nod yw cael gwybodaeth gan bobl leol: beth sy’n helpu’r iaith yn lleol? Beth yw’r heriau?

 

Nod arall yw cyflwyno sut mae Dyfodol i’r Iaith am weld pethau’n digwydd. 

 

Medd y datganiad "Rydyn ni am roi blaenoriaeth i hyrwyddo’r iaith yn y gymdeithas, yn y cartref ac yn y gwaith, fel bod mwy o siaradwyr Cymraeg yn cael cyfle i ddefnyddio’r iaith."

 

"Ar hyn o bryd, ac efallai ers hanner canrif, mae’r prif bwyslais wedi’i roi ar ennill statws i’r Gymraeg ac ar hawliau unigolion. Erbyn hyn mae’n rhaid newid y pwyslais, i ganolbwyntio ar greu cyfleoedd i siaradwyr Cymraeg ddefnyddio’r iaith."

 

"Y peth nesaf mawr o bwys fydd gweld y llywodraeth yn sefydlu corff a fydd yn gyfrifol am arwain cynllunio iaith a hyrwyddo’r iaith. Dyma destun y papur gwyn y mae’r llywodraeth wedi’i baratoi. Rydyn ni’n gobeithio y caiff y corff hwn ei sefydlu erbyn 2020."

 

"Y pwnc mawr dros yr ugain mlynedd nesaf yw cael mwy o siaradwyr Cymraeg, a’r un mor bwysig yw ei gwneud hi’n hawdd i bobl ddefnyddio’r iaith."

 

Llaesu dwylo

 

Mae Dyfodol i'r Iaith yn credu fod angen newid yn y drefn, "Fydd hyn ddim yn digwydd heb gynllunio gofalus, a gweithredu creadigol. Ddaw hyn ddim yn y drefn bresennol, lle mae newidiadau gwleidyddol yn gallu torri ar draws cynlluniau. A ddaw hi ddim tra bod cymaint o awdurdodau lleol a chyrff eraill yn llaesu dwylo."

 

"I ddylanwadu ar y llywodraeth, fel corff lobio cyfrifol, mae ar Dyfodol i’r Iaith angen cefnogwyr, a bydd denu cefnogwyr ac aelodau, wrth gwrs, yn nod arall i’r cyfarfod."