Mudiad iaith yn croesawu dileu'r cymwysterau Ail iaith

30/09/2016

Categori: Addysg, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu y cadarnhad gan Alun Davies y bydd cymwysterau Cymraeg "ail iaith" yn cael eu dileu erbyn 2021.

Gan ymateb i gwestiwn gan yr Aelod Cynulliad dros Arfon, Siân Gwenllïan yr wythnos hon, dywedodd y gweinidog dros y Gymraeg y byddai "cyfnod pontio" yn arwain at "ddisodli" Cymraeg ail iaith yn 2021. 

 

Croesawodd Toni Schiavone ar ran Cymdeithas yr Iaith y penderfyniad, ‘Ry'n ni'n croesawu'r cyhoeddiad pwysig yma. Nawr mae angen buddsoddiad teilwng o adnoddau, a rhaglenni hyfforddiant cynhwysfawr, er mwyn symud yn effeithiol i drefn newydd, ble mae'r Gymraeg yn un pwnc i bawb. Wrth gwrs, byddwn ni'n cadw llygad barcud ar y Llywodraeth, mae'n holl-bwysig bod cadw at yr amserlen o ddileu'r cymwysterau methedig hyn erbyn 2021. Ond mae ymrwymiad cadarn gan Alun Davies, ac wrth groesawu hynny, byddwn yn ymatal rhag weithredu uniongyrchol yn erbyn Llywodraeth Cymru a Chymwysterau Cymru. Gyda'r ymrwymiad yma fel sail, byddwn yn cyfarfod ac yn llythyru er mwyn dwyn y maen i'r wal."

 

Diolch

 

Ychwanegodd, ‘Hoffwn ddiolch i'r cannoedd o bobl sydd wedi cefnogi'r ymgyrch yma, trwy ddod i ralïau, gweithredu uniongyrchol, llofnodi deisebau, a chefnogi'n ariannol. Nid yw'r ymgyrch ar ben – y cam nesaf yw ein rali flynyddol yn galw am addysg Gymraeg i bawb, ddydd Sadwrn nesaf yn Llangefni. Byddwn yn parhau i weithio, a bydd dal angen eich cefnogaeth, nes bod pob person ifanc yng Nghymru yn gadael yr ysgol yn gallu'r Gymraeg." 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru