Mudiad Iaith yn croesawu'r bwriad i sgrapio Cymraeg ail iaith

19/11/2015

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu sylwadau'r Prif Weinidog y bydd y newidiadau i'r cwricwlwm dros y blynyddoedd nesaf yn golygu disodli'r cysyniad o Gymraeg ail iaith yn y pen draw. 

 

Cafodd dirprwyaeth o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg gyfarfod gyda Carwyn Jones ddoe, a chanolbwyntiodd y trafodaethau ar sefyllfa dysgu'r Gymraeg. Dywedodd y Prif Weinidog wrth y mudiad y byddai newidiadau yn y cwricwlwm newydd yn arwain at 'ddisodli Cymraeg ail iaith' yn y pen  draw, ynghyd â dileu'r ffin rhwng Cymraeg ail iaith a Chymraeg iaith gyntaf.

 

Yn siarad wedi'r cyfarfod, dywedodd Toni Schiavone, cadeirydd grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, "Rydym yn croesawu sylwadau'r Prif Weinidog. Er bod llawer o athrawon gweithgar iawn sy'n cyflawni gwyrthiau o fewn y system, mae'r cysyniad o Gymraeg ail iaith yn methu'r rhan fwyaf o'n pobl ifanc. Fel argymhellodd yr Athro Sioned Davies yn ei hadroddiad a gafodd ei gomisiynu gan y Llywodraeth, mae angen un continwwm, neu lwybr, dysgu'r Gymraeg ar gyfer bob plentyn, a hynny yn lle'r system bresennol. Allwn ni ddim parhau â system addysg sy'n amddifadu cymaint o'n plant a phobl ifanc o'r Gymraeg."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru