Mudiad iaith yn croesawu'r penderfyniad i agor ysgol Gymraeg yn y Barri

30/07/2019

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg wedi llongyfarch Cyngor Bro Morgannwg ar benderfyniad holl bwysig i agor ysgol Gymraeg fel rhan o ddatblygiad y Glannau, yn y Barri.

Daw hyn wrth i'r Cabinet gymeradwyo gweithredu cynnig i ehangu darpariaeth gynradd cyfrwng Cymraeg yn y Barri, trwy gynyddu capasiti Ysgol Sant Baruc o 210 o leoedd i 420 o leoedd a throsglwyddo staff a disgyblion o'r safle presennol i'r adeilad ysgol newydd a gaiff ei hadeiladu fel rhan o ddatblygiad y Glannau, ym Medi 2021.

 

Dywedodd Mark Bowen ar ran RhAG Bro Morgannwg,"Rydym wedi ymgyrchu ers cryn amser o blaid y cynnig i symud Ysgol Sant Baruc i'r Glannau. Rydym yn croesawu'n frwd gyhoeddiad y Cabinet heddiw.

 

"Dyma benderfyniad arwyddocaol iawn yn hanes twf Addysg Cyfrwng Cymraeg yn y rhanbarth, gan ddangos sut y mae modd iddo fod yn elfen canolog mewn datblygiadau tai mawr newydd.

 

Caniatau i adleoli

 

"Bydd hyn yn caniatáu i Ysgol Sant Baruc gael ei adleoli i adeilad sy’n addas a phwrpasol ac yn sicrhau bod holl blant y Barri o fewn pellter cerdded ysgol gynradd Gymraeg, gan gynnwys plant Ynys y Barri, a hynny am y tro cyntaf erioed. 

 

"Rydym yn diolch i Gabinet Cyngor Bro Morgannwg am eu gweledigaeth: mae’n ddiwrnod da iawn i Ysgol Sant Baruc ac i ddyfodol yr iaith Gymraeg yn Y Barri.”