Mudiad iaith yn galw am ddiogelu cyrsiau TGAU cyfrwng Cymraeg

17/03/2017

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Mudiad Dyfodol i’r Iaith yn galw ar y Llywodraeth i fynnu fod Cymwysterau Cymru yn sicrhau bod pob pwnc sydd ar gael trwy’r Saesneg yn ysgolion Cymru hefyd ar gael trwy’r Gymraeg.

Mae Dyfodol i’r Iaith wedi beirniadu'r ffaith nad yw'r corff rheoleiddio, Cymwysterau Cymru a noddir gan Lywodraeth Cymru  heb sicrhau bod Seicoleg ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Dywedodd Eifion Lloyd Jones, “Mae ystyried y Gymraeg yn ganolog i ddyletswyddau Cymwysterau Cymru. Dylen nhw, o wybod bod prif gorff arholi Cymru (CBAC) yn dileu Seicoleg fel pwnc, sicrhau bod y pwnc yn cael ei gynnig gan ddarparwr arall.”

 

“Os na wneir hyn ar fyrder, yna bydd Seicoleg yn ymuno gydag Economeg fel pwnc fydd yn cael ei gynnig drwy gyfrwng y Saesneg yn unig yng Nghymru'r flwyddyn nesaf.

 

“Mae CBAC hefyd wedi cadarnhau y bydd tri phwnc arall, sef celfyddydau perfformio, astudiaethau hamdden ac astudiaethau twristiaeth yn cael eu gollwng ym mis Medi a does dim sicrwydd eto a fyddan nhw'n cael eu cynnig yn Gymraeg yn y dyfodol.”

 

Yn ol Eifion Lloyd Jones, “Gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi nifer o ddarlithwyr newydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf i addysgu'r pynciau hyn drwy gyfrwng y Gymraeg, mae'n gwbl hurt bod Cymwysterau Cymru’n mynd ati i sicrhau na fydd myfyrwyr bellach ar eu cyfer.

 

Niweidiol

 

Ychwanegodd Eifion Lloyd Jones, “Mae hyn niweidiol iawn i ddatblygiad y Gymraeg mewn addysg uwchradd ac uwch. Byddwn yn rhoi pwysau ar y Llywodraeth i fynnu fod Cymwysterau Cymru’n trin y Gymraeg o leiaf mor ffafriol â’r Saesneg, a byddwn hefyd yn apelio ar CBAC i adfer y pynciau y mae am beidio â’u darparu.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru