Mudiad Pawb yn cofio trychineb Fukushima

09/03/2018

Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Bydd aelodau a chefnogwyr mudiad PAWB, mudiad sy’n gwrthwynebu adeiladu Wylfa B yn cyfarfod ger Pont Menai ddydd Llun yma i nodi saith blynedd ers i dri adweithydd niwclear ffrwydro ac ymdoddi yng ngorsaf Fukushima Daiichi, yn Siapan.

Mae’r argyfwng yno yn parhau er gwaethaf pob ymdrech gan Lywodraeth Siapan i dwyllo pobl fod y sefyllfa yn well. Mae 300 tunnell y dydd o ddŵr ymbelydrol yn dal i lifo trwy’r safle i’r Môr Tawel, a llawer mwy o ddŵr ymbelydrol wedi cael ei storio mewn cannoedd o danciau ar y safle. Dymuniad Llywodraeth Siapan yw arllwys y dŵr ymbelydrol hwn i’r Môr Tawel hefyd.

 

Yn ôl mudiad PAWB, mae ymchwil diweddar gan dîm rhyngwladol o wyddonwyr, mae tystiolaeth o bresenoldeb yr elfennau ymbelydrol wraniwm, caesiwm a thechnetiwm yn yr amgylchedd yn ardal gorsaf niwclear Fukushima Daiichi. Cyhoeddwyd yr ymchwil yn Chwefror yn ‘Environmental Science and Technology’. Ar yr un pryd, mae Llywodraeth Siapan yn rhoi pwysau ar bobl a adawodd eu cartrefi yn sgîl y drychineb niwclear i ddychwelyd gan ddadlau bod yr ardal wedi cael ei dadlygru.

 

Cefnogi ymgyrch 

 

Yn ôl llefarydd, ‘Mae PAWB yn cefnogi ymgyrch ein cyfeillion yn Greenpeace a Chyfeillion y Ddaear sy’n pwyso ar eu llywodraeth i beidio â buddsoddi arian cyhoeddus helaeth yng nghynllun anghyfrifol Hitachi i allforio technoleg beryglus, hen ffasiwn ac eithriadol ddrud yr adweithydd dŵr berwedig ABWR i Wylfa. Gwerthfarwogwn hefyd ymdrechion cyn Brif Weinidog y wlad, Naoto Kan a’i blaid i atal ailgychwyn gorsafoedd niwclear yno, ac i atal allforio technoleg niwclear Hitachi a Toshiba i wledydd eraill i’r perwyl hwn, bydd Plaid Gyfansoddiadol Ddemocrataiadd Siapan yn cyflwyno Nuclear Zero Bill i’r Senedd yno yr wythnos hon, a dymunwn bob llwyddiant iddynt yn eu brwydr hwy i gadw adweithyddion niwclear ar gau ac atal unrhyw allforio o dechnoleg niwclear."

 

Byddant yn cyfarfod ar Bont Menai ar ochr Ynys Môn ar fore dydd Llun, Mawrth 12 rhwng 8.00 a 9.00 o’r gloch y bore.