Mudiad yn galw am ailwampio cynlluniau addysg Gymraeg y Siroedd

15/03/2017

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Dyfodol i’r Iaith wedi datgan anfodlonrwydd gydag cynlluniau addysg Gymraeg y siroedd, ac yn galw am ailwampio 18 o’r 22 cynlluniau mewn addysg.

Mae’r mudiad yn croesawu penodiad Aled Roberts i wneud arolwg gwrthrychol o’r holl Gynlluniau Strategol mewn Addysg fel cam ymlaen.

 

Dywedodd Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol: “Yn ogystal â herio’r Cynlluniau, byddwn yn galw am fformat newydd i’r CSGA, a fydd yn blaenoriaethu twf niferoedd y plant 5 oed mewn addysg Gymraeg, yn hytrach na 7 oed fel ar hyn o bryd.”

 

Targedau ehangach

 

Ychwanegodd Heini Gruffudd, “Byddwn yn dymuno targedau ehangach, ar gyfer y 10 mlynedd nesaf, ac nid 3 fel ar hyn o bryd.”

 

“Yn olaf, maen hanfodol bod y Cynlluniau hyn yn nodi sut y caiff rhagor o ysgolion Cymraeg eu sefydlu, a pha gymorth sydd ei angen gan Lywodraeth ganol i wneud hyn.”

 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru