Mudiad yn galw am gyfarfod gyda Phrif Weithredwr S4C

27/07/2018

Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae’r mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi gofyn am gyfarfod buan gyda Phrif Weithredwr S4C i drafod eu pryderon ynglŷn â sut mae’r sianel yn blaenoriaethu’r Gymraeg.

Yn dilyn ymholiadau diweddar y mudiad, ymddengys mai ond 15-20% o oriau darlledu’r sianel sy’n cael ei is-deitlo yn y Gymraeg, tra rhoddir is-deitlau Saesneg i 78% o’r rhaglenni. Testun pryder arall yw’r cynnydd yn y dialog Saesneg sy’n ymddangos mewn cyfresi dramâu.

 

Dywedodd Eifion Lloyd Jones llefarydd Dyfodol: “Sianel cyfrwng Cymraeg yw S4C, a sianel sy’n bodoli er lles yr iaith. Credwn fod y methiant o safbwynt cyflenwi is-deitlau digonol yn y Gymraeg yn amddifadu’r siaradwyr rheiny sy’n Fyddar neu’n drwm eu clyw o’r gwasanaeth darlledu ddylai fod ar gael yn hygyrch iddynt yn eu hiaith eu hunain.”

 

Defnydd cynyddol o Saesneg

 

Ychwanegodd Eifion Lloyd Jones, “Pryder arall yw’r defnydd cynyddol o Saesneg mewn cyfresi drama, megis Pobol Y Cwm. Mae gan raglenni o’r math rôl bwysig i’w chwarae mewn normaleiddio’r Gymraeg, a rhannu’r neges gadarnhaol fod y Gymraeg yn iaith gymunedol, a bod ei dysgu a’i siarad yn sgil sy’n agored i bawb.”

 

“Edrychwn ymlaen at ymateb y sianel, ac at drafodaeth adeiladol ynglŷn â chadarnhau ei hamcan creiddiol.”