Mudiad yn galw ar yr Ardd Fotaneg i gadw at y cynllun iaith

27/04/2015

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw ar yr Ardd Fotaneg Genedlaethol  i 'wreiddio'r Gymraeg’ yn y sefydliad trwy gadw at y cynllun iaith, ac fe wfftiodd y mudiad iaith lythyr gan Brif Weithredwr yr Ardd, Rosetta Plummer yn cynnig ymddiheuriad.  

 

Dros wyliau’r Pasg, cafodd pobl eu cythruddo pan ymddangosodd arwyddion uniaith Saesneg yn hyrwyddo digwyddiadau yn yr Ardd, tra fod eraill yn beirniadu’r sefydliad am ddiffyg Cymraeg ar wefan yr Ardd Fotaneg.

 

Dywedodd Amy Jones, Is-Gadeirydd Cymdeithas yr Iaith yn yr ardal, “Fe wnaethon ni ddweud mewn llythyr at yr Ardd yn ddiweddar ein bod ni'n poeni am ei agwedd tuag at y Gymraeg, eu bod yn ddiystyriol ac yn ymylu ar fod yn sarhaus. Dydy'r ymateb i'n llythyr yn gwneud dim i'n argyhoeddi fod unrhyw beth am newid. Felly drwy blannu blodau gyda'n galwadau ni – fod yr Ardd yn cadw at ei gynllun iaith a dweud y byddan nhw'n symud i weithio'n fewnol drwy'r Gymraeg; rydyn ni'n gwneud rhywbeth cadarnhaol i annog yr Ardd a thynnu eu sylw at yr angen i'r Gymraeg gael ei gwreiddio ynddi.

 

 

Teimladau cryf

 

Mae Amy Jones yn teimlo fod angen i'r sefyllfa newid y yr Ardd Fotaneg,  “Nid rhywbeth i'w wneud os oes amser yw codi arwyddion Cymraeg neu ddanfon llythyr dwyieithog - rhywbeth ddylai digwydd yn naturiol. Mae tipyn o gryfder teimlad wedi bod am y sefyllfa, ac er bod Rosetta Plummer, Cyfarwyddwr yr Ardd, yn ymddiheuro am achosi hynny ac yn cydnabod nad ydyn nhw wedi meddwl am y Gymraeg does dim byd pendant sydd yn awgrymu bydd pethau'n newid. Mae'n glir fod yr Ardd yn ystyried y Gymraeg fel rhywbeth ar wahân, sydd yn ymateb cyffredin gan nifer o sefydliadau, ac yn esgus rhwydd iawn. "

 

Mae Cymdeithas yr Iaith eisoes wedi galw ar Gyngor Sir Caerfyrddin a Llywodraeth Cymru i atal nawdd cyhoeddus i'r Ardd nes bod yr ardd yn ymrwymo i gadw at ei gynllun iaith. Maent yn aros ymateb y Llywodraeth ac roedd Cyngor Sir Caerfyrddin eisoes yn trafod eu cyfraniad ariannol i'r Ardd.

 

Ychwanegodd Amy Jones, “Petai'r ddau gorff yn dweud eu bod yn difrif ystyried dal cyllid i'r Ardd nôl byddai'n dangos yn glir eu bod nhw'n cymeryd eu cyfrifoldeb tuag at y Gymraeg fel noddwyr o ddifrif. Gobeithio na ddaw hi i hynny wrth gwrs a bydd y Gymraeg, fel ein bylbiau ni, yn blodeuo.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net