Mwy nag erioed yn ymweld â saith o Amgueddfeydd Cymru

22/10/2019

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Rhwng Ebrill 1af 2018 a Mawrth 31 eleni, daeth bron i 1.9 miliwn o bobl i ymweld â saith amgueddfa genedlaethol teulu Amgueddfa Cymru – 6.5% yn fwy na'r flwyddyn flaenorol a mwy nag unrhyw flwyddyn arall yn ei hanes 112 o flynyddoedd.

Rhannodd Amgueddfa Cymru – cartref casgliadau cenedlaethol celf, hanes a gwyddorau amgylcheddol Cymru – y stori hon a nifer o straeon eraill yn lansiad ei Hadolygiad Blynyddol yn adeilad eiconig y Pierhead, Bae Caerdydd heddiw.

 

Mae pob amgueddfa cenedlaethol wedi chwarae rôl bwysig ond yn ddi-os, rhoddwyd hwb i niferoedd yr ymwelwyr diolch i ailddatblygu Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, a gafodd ei dewis yn Amgueddfa'r Flwyddyn 2019 y Gronfa Gelf – y wobr amgueddfaol uchaf ei bri yn y byd.


Trwy'r project hwn, gwireddwyd ein huchelgais i greu amgueddfa lle caiff hanes ei greu gyda phobl, nid ar eu rhan, ac sy'n dathlu diwylliant pawb sy'n galw Cymru'n gartref. Cydweithiodd miloedd o bobl gyda'r staff i ail-ddychmygu’r Amgueddfa a gweddnewid eu dulliau gwaith.

 

Datblygu model newydd


Meddai Roger Lewis, Llywydd Amgueddfa Cymru: "Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi bod yn datblygu model newydd hynod ar gyfer amgueddfeydd. “Ein hamcan yw galluogi cynifer o bobl â phosibl i fwynhau ac ymgysylltu â'n hamgueddfeydd ar draws Gymru. Cynhwysiant cymdeithasol a democratiaeth ddiwylliannol yw craidd ein gwaith.

 

"Mae projectau fel gweddnewid Sain Ffagan ac arddangosfa Kizuna: Japan | Cymru | Dylunio hefyd yn dangos fod amgueddfeydd cenedlaethol Cymru o bwys ar lwyfan ryngwladol.

 

"Rydym yn credu’n gryf bod Amgueddfa Cymru yn ganolog i fywyd yng Nghymru. Ein nod dros y 10 mlynedd a mwy nesaf yw datblygu'r sefydliad fwy fyth, gan ei droi yn gorff sy'n berthnasol i bobl Cymru ac yn ysbrydoli cynulleidfaoedd o weddill y DU a'r byd.”