Mwy o alw am gig coch dros y Nadolig

13/01/2021

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae ffigurau manwerthu newydd ar gyfer mis Rhagfyr newydd eu cyhoeddi gan Kantar Worldpanel yn dangos bod teuluoedd wedi mwynhau mwy o gigoedd coch dros y Nadolig nag arfer.

Roedd y canlyniadau'n gadarnhaol i'r sector cig coch, ac yn awgrymu bod ymgyrchoedd diwedd 2020 wedi llwyddo i gwrdd ag anghenion defnyddwyr yn ystod cyfnod pan oedd dathliadau tymhorol yn debygol o fod ar raddfa lai, ond gyda mwy o aelwydydd yn gorfod creu eu cinio Nadolig eu hunain.

 

Dangosodd ffigurau Nadolig 2020 fod mwy o bobl wedi dewis cig eidion, cig oen a phorc. Prynodd 645,000 yn fwy o bobl ym Mhrydain ddarn o gig eidion i’w rhostio ym mis Rhagfyr o’i gymharu â’r un cyfnod yn 2019, ac roedd y gwariant cyffredinol ar gig eidion £1.1miliwn yn uwch na’r llynedd. Gwariodd pobl £2.2miliwn yn fwy ar borc a £445,000 yn fwy ar gig oen yn ystod eu Nadolig cloi, gyda rhai yn dewis peidio prynu twrci traddodiadol.

 

Trwy gydol mis Tachwedd a mis Rhagfyr, nod ymgyrchoedd gan Hybu Cig Cymru oedd codi ymwybyddiaeth o Gig Eidion Cymru PGI, Oen Cymru PGI a phorc fel opsiynau i bobl a oedd yn coginio ar gyfer grwpiau llai.

 

Prydau Nadoligaidd amgen

 

Dywedodd Rhys Llywelyn, Rheolwr Datblygu’r Farchnad HCC, “Roeddem yn rhagweld y byddai galw’r Nadolig yn debygol o fod yn wahanol eleni. Gyda hyn mewn golwg, gwnaethom ganolbwyntio ar hysbysebu ar gyfryngau traddodiadol a chymdeithasol, gan hyrwyddo prydau Nadoligaidd amgen gyda chig oen, cig eidion a phorc. Fe wnaethon ni bwysleisio gwerth prynu lleol; ac yn ôl llawer o gigyddion y stryd fawr - sydd wedi bod mor hanfodol wrth gefnogi eu cymunedau trwy'r pandemig – fod mis Rhagfyr wedi bod yn brysur iawn iddynt.
“Ry’n ni’n ddiolchgar i’n partneriaid a helpodd i wneud yr ymgyrch hon yn llwyddiant - o gogyddion a ddatblygodd ryseitiau newydd cyffrous a chynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol, i sêr chwaraeon a helpodd i gymeradwyo’r ymgyrch.
“Mae HCC yn parhau i gefnogi’r sector cig coch ym mis Ionawr, gyda hyrwyddiadau newydd ar thema iechyd a chynaliadwyedd.”