Mynd ar drot drwy'r tymor yn Rasus

22/08/2017

Categori: Cystadlaethau, Hamdden

Ar Nos Lun Gŵyl y Banc, 28 Awst mewn rhifyn arbennig o Rasus, bydd cyfle i fwynhau rhai o uchafbwyntiau cyfarfodydd trotian mwyaf Cymru ynghyd â holl straeon mawr y tymor trotian ar hyd a lled y wlad.

Ifan Jones Evans a Wyn Gruffydd fydd yn mynd â ni ar drot drwy'r tymor wrth iddynt gyflwyno uchafbwyntiau Gŵyl Rasio Harnes Tregaron -  cyfarfod a'i hadnabyddir fel Cheltenham Cymru - ynghyd â'r gorau o gyfarfodydd Clwb Ceredigion a Chaersws hefyd.

 


Mae rasio harnes yn un o gampau hynaf cefn gwlad Cymru ac wedi bod yn gamp boblogaidd ers canrifoedd yng Ngheredigion. Fel un sydd wedi ei fagu ym Mhont-rhyd-y-groes ger Tregaron yng Ngheredigion, mae rasio harnes yng ngwaed Ifan Jones Evans.

 


"Fel bachan o'r sir dwi wedi cael fy magu yng nghanol y rasus ac wedi ymddiddori yn y gamp erioed. Roedd gwylio Rasus yn bwysig iawn yn tŷ ni ac roedden ni'n gwylio'r rhaglen fel teulu, ac wrth gwrs, roedd rhaid ymweld â Rasus Tregaron i weld y ceffylau yn y cnawd. Mae'r awyrgylch yn drydanol a'r rasio harnes o'r safon uchaf - felly s'dim rhyfedd mai Rasus Tregaron yw prif ddigwyddiad y calendr rasio harnes erbyn hyn," meddai Ifan.

 


Yn ogystal â'r uchafbwyntiau yn rhaglen arbennig Rasus nos Lun, 28 Awst, bydd cyfle i bobl brofi pob ras o gyfarfod Gŵyl Rasio Harnes Tregaron yn fyw ar we-ddarllediad ar s4c.cymru ar ddydd Sadwrn, 26 Awst gyda sylwebaeth ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Bydd y darllediad hefyd ar gael ar S4C Facebook Live gyda sylwebaeth yn Gymraeg yn unig.

 


Meddai Sue Butler Comisiynydd Cynnwys Chwaraeon, "Dyma'r eilwaith i ni ddarlledu'r gwasanaeth yma i ddilynwyr rasio harnes. Profodd ein gwe-ddarllediad byw o rasus Gŵyl Clwb Trotian Ceredigion ar ddechrau Gorffennaf yn boblogaidd iawn a dwi'n siŵr y bydd y cyfarfod yma'r un mor boblogaidd ymhlith dilynwyr brwdfrydig y gamp. Mae gwe-ddarlledu digwyddiadau chwaraeon yn wasanaeth rydyn ni'n ei gynnig fwyfwy ar S4C ac rydym yn falch iawn o'i gynnig unwaith eto ar gyfer un o gyfarfodydd rasio harnes uchel ei barch Prydain".

 


Mae'r cyflwynydd Ifan Jones Evans yn edrych ymlaen at y cyfarfod yn Nhregaron ac yn falch o weld gyrwyr ifanc lleol yn cymryd rhan, "Mae'r gamp wedi cael lot o sêr dros y blynyddoedd, a gyrwyr fel Megan Taff a Mick Lord yn aros yn y cof. Ond mae 'na sêr ifanc yn torri drwodd ac mae'r dyfodol yn ddisglair diolch i bobl fel Rhys Evans a'r teulu, sydd â hanes cryf o wneud yn dda yn Rasus Tregaron. Mae Mike Evans, Penuwch a Rhys Evans wedi dangos eu bod nhw'n gallu cystadlu a churo'r gorau yn y wlad dros y blynyddoedd diwethaf.  Un peth sy'n sicr - mae'n mynd i fod yn benwythnos i'w gofio unwaith eto ar gaeau Dol-yr-ychain a dwi methu aros!"

 

Rasus 2017Nos Lun 28 Awst 9.00, S4CCynhyrchiad Slam Media ar gyfer S4CAr alw: s4c.cymru; BBC iPlayer a llwyfannau eraill