Mynd ar feic dros gymunedau Cymraeg sydd dan fygythiad

11/11/2021

Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Bydd Osian Jones yn gadael Caernarfon ar ei feic fore Iau yr 11eg o Dachwedd ac yn galw mewn nifer o gymunedau eraill ar ei ffordd, gan gynnwys Dolgellau, Aberystwyth, Llanymddyfri a Merthyr.

Bydd cynghorwyr cymuned a sir, Aelodau'r Senedd yn ymuno ag aelodau a chefnogwyr Cymdeithas yr Iaith i’w groesawu a rhoi llythyron iddo yn nodi pryderon am ddyfodol eu cymunedau ac yn galw ar y Llywodraeth i weithredu. Bydd yn gorffen ei daith ac yn cyflwyno’r llythyron i’r Llywodraeth mewn rali yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn.

 

Dywed y llythyr:“[M]ae sefyllfa lle mae rhai yn gallu fforddio prynu ail neu drydydd tŷ, tra bod eraill sy’n dymuno byw mewn cymunedau Cymraeg yn methu prynu na  rhentu cartref, yn annerbyniol...ers degawd mae gan ein Senedd rym i ddeddfu. Gofynnwn i chwi ddefnyddio’r grym hwnnw o’r diwedd i sicrhau cyfiawnder i’n cymunedau – yn hytrach nag ymgyfyngu i fân ddiwygiadau o drefn sy’n anghyfiawn yn ei hanfod.”

 

Ardaloedd dan fygythiad

 

Dywedodd Osian Jones:"Rydyn ni wedi wedi cynnal rali yng Nghapel Celyn, pentref a gollwyd ddegawdau yn ôl, a rali arall yn Nhrefdraeth yn Sir Benfro, ardal sydd dan fygythiad oherwydd ail dai a thai gwyliau ers blynyddoedd; felly bydd y rali yma ar risiau'r Senedd yn mynd â'r neges yn syth at y Llywodraeth. A bydda i'n dod â neges glir cymunedau ar draws Cymru sydd am weld y Llywodraeth yn gweithredu."