Mynd tu ôl i'r llenni ar fywyd model bronnoeth

13/07/2015

Categori: Hamdden, Newyddion

Bydd S4C yn mynd y tu ôl i'r llenni ar fywyd un o brif fodelau bronnoeth Prydain mewn rhaglen ddogfen nos yfory.

 

Mae Jess Davies, 22 o Aberystwyth, yn modelu mewn rhai o gylchgronau mwyaf poblogaidd dynion gan gynnwys Nuts, Zoo, FHM, Loaded a thudalen 3 papur newydd The Sun.

 

Yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Penglais, Aberystwyth, mae Jess ar fin cwblhau gradd mewn Cymdeithaseg ym Prifysgol De Cymru bellach ac yn ysgrifennu traethawd hir ar rywioli merched yn y cyfryngau.

 

Bydd y rhaglen, Jess y Model a Tudalen 3, sy'n dangos Jess wrth ei gwaith mewn photoshoot gyda'r model o Gaerdydd, Connagh Howard, yn trafod Ffeministiaeth a'r ddadl dros ac yn erbyn gyrfa fel model bronnoeth. Ydy e'n niweidio neu'n rhoi grym i fenywod?

 

Dadwisgo

 

Meddai Jess Davies, "Roedd hi'n anodd y tro cyntaf y bu'n rhaid i mi ddadwisgo o flaen y camera achos ro'n i'n poeni am beth fyddai pobl yn meddwl. Erbyn hyn dwi'n teimlo'n ddiogel ac yn gyfforddus a dwi ddim yn poeni am beth mae pobl yn mynd i ddweud.

 

"Mae fy rhieni i mor falch drosta i, mae Mam mor gefnogol. Mae hi'n cadw'r cylchgronau i gyd rwy' wedi bod ynddyn nhw ac weithiau 'nawn ni eistedd lawr ac edrych trwyddyn nhw i gael gweld yr holl shoots dwi wedi gwneud."

 

Yn ystod y rhaglen, byddwn hefyd yn edrych ar hanes cylchgronau dynion yng nghyd-destun diwylliant poblogaidd a hanes cymdeithasol. Bydd academyddion blaenllaw, golygyddion a ffotograffwyr cylchgronau yn mynegi barn.

 

"Mae pobl sy'n fy meirniadu i'n gweld eu hunain fel Ffeministiaid ond beth yw Ffeministiaeth?" meddai Jess. "Rwy'n falch iawn o be' dwi'n gwneud ac yn gweld fy hun fel Ffeminydd. Dwi'n annibynnol - dwi'n penderfynu be' dwi am wneud gyda fy nghorff i, ac fel swydd."

 

Cyfyng iawn

 

Mae Dr Mair Rees, Darlithydd mewn Ffeministiaeth a Llenyddiaeth yn anghytuno. Meddai, "Dwi'n siŵr bod nifer o ferched fel Jess yn mwynhau'r gwaith hwn ac yn teimlo bod y gwaith yn eu grymuso ac mae e'n gwneud hynny, yn ariannol. Ond mae'r grym hwn yn un cyfyng iawn. Mae hawl 'da merched fodelu heb eu dillad ond does dim hawl 'da ni fwydo baban ar y fron yn Claridge's na chwaith gerdded rownd heb dop yn yr haf fel dynion."

 

Er bod rhai'n gwrthwynebu ei gyrfa, mae Jess am y tro yn fodlon ei byd ac yn edrych ymlaen at y dyfodol. "Fi'n brysur; fi'n meddwl am fynd mas i LA ar ôl graddio a fi newydd gael fy newis i wneud yr Hot Shots Calendar eleni felly rwy'n edrych ymlaen."

 

Ydych chi'n cytuno gyda gwaith modelu Jess Davies?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)